VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
301 534/QĐ-UBND Công nhận xã duy trì đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2020 16/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
302 530/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ 16/04/2021 Trần Xuân Hải
303 532/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải 16/04/2021 Trần Xuân Hải
304 515/QĐ-UBND Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư 16/04/2021 Nguyễn Đình Trung
305 516/QĐ-UBND  Công nhận xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 16/04/2021 Nguyễn Đình Trung
306 517/QĐ-UBND  Công nhận xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 16/04/2021 Nguyễn Đình Trung
307 518/QĐ-UBND  Công nhận xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 16/04/2021 Nguyễn Đình Trung
308 519/QĐ-UBND Công nhận xã Ea Pô, huyện Cư Jút đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 16/04/2021 Nguyễn Đình Trung
309 520/QĐ-UBND Công nhận xã Thuận Hà, huyện Đắk Song đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 16/04/2021 Nguyễn Đình Trung
310 521/QĐ-UBND Công nhận xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 16/04/2021 Nguyễn Đình Trung
311 522/QĐ-UBND Công nhận xã Cư Knia, huyện Cư Jút đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 16/04/2021 Nguyễn Đình Trung
312 524/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Hồ Đắk Lưu, xã Tân Thành, huyện Krông Nô 16/04/2021 Trần Xuân Hải
313 525/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cầu qua Tân Ninh 1 qua suối EaGăn 16/04/2021 Trần Xuân Hải
314 514/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Trang trại chăn nuôi 2.400 heo nái sinh sản tại thôn 1, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Long Đức 15/04/2021 Lê Trọng Yên
315 502/QĐ-UBND  Giao 12.023,7 m2 đất cho Giáo xứ Gia Nghĩa để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình tôn giáo 14/04/2021 Lê Trọng Yên
316 509/QĐ-UBND Cấp Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 cho Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, xã Đắk R’La, huyện Đắk Mil 14/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
317 500/QĐ-UBND Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa được phê duyệt tại Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 của UBND tỉnh 14/04/2021 Lê Trọng Yên
318 195/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 14/04/2021 Nguyễn Đình Trung
319 189/KH-UBND Thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 13/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
320 497/qđ-ubnd Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Nông lần thứ IX 13/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh