VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
321 05/CĐ-UBND Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2020-2021 13/11/2020 Trần Xuân Hải
322 1693/QĐ-UBND  Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông 13/11/2020 Trần Xuân Hải
323 1694/QĐ-UBND Điều chỉnh Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông 13/11/2020 Trần Xuân Hải
324 1695/QĐ-UBND Thu hồi đất của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng thuộc Tổng Công ty xây dựng số 1 giao về UBND thành phố Gia Nghĩa quản lý 13/11/2020 Trần Xuân Hải
325 1696/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương Dự án đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi heo hậu bị của Công ty TNHH Song Vũ Đắk Nông 13/11/2020 Trần Xuân Hải
326 1700/QĐ-UBND Thu hồi đất của Công ty TNHH Hải Đăng giao UBND thành phố Gia Nghĩa quản lý, sử dụng và cho Công ty TNHH Xây dựng Thành Công thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác và chế biến đá 13/11/2020 Trần Xuân Hải
327 1701/QĐ-UBND Gia hạn thời gian thuê đất cho Công ty TNHH Olam Việt Nam 13/11/2020 Trần Xuân Hải
328 1687/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nuôi heo rừng lai tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 12/11/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
329 1690/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nuôi bò sinh sản tại xã Đắk Nang, huyện Krông Nô thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 12/11/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
330 1689/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nuôi bò sinh sản tại Bon U’Sroong, xã Đắk D’Rông, huyện Cư Jút thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 12/11/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
331 1688/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nuôi bò sinh sản tại bon Pinao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp thuộc dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 12/11/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
332 5800/UBND-TCD Đôn đốc báo cáo kết quả trả lời kiến nghị phản ánh của cử tri 11/11/2020 Trần Văn Diêu
333 1675/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kè chống sạt lở sông Đắk Nang, thôn Phú Tân, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Kè chống sạt lở) 11/11/2020 Trần Xuân Hải
334 1660/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 10/11/2020 Trần Xuân Hải
335 1672/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, thay thế thiết bị cơ khí các công trình thủy lợi đợt 1 năm 2020 (Hạng mục: Sửa chữa, thay thế các thiết bị cơ khí) 10/11/2020 Trần Xuân Hải
336 1673/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hồ 847, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Sửa chữa đập đất, đường quản lý) 10/11/2020 Trần Xuân Hải
337 1668/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Thôn 2, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong (Hạng mục: Đập đất, tràn xả lũ) 10/11/2020 Trần Xuân Hải
338 1669/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hồ thôn 5, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Sửa chữa đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước) 10/11/2020 Trần Xuân Hải
339 1670/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hồ Băs Rai, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Sửa chữa đập đất, đường quản lý vận hành) 10/11/2020 Trần Xuân Hải
340 1671/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Thủy lợi N’Der, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong (Hạng mục: Đường quản lý vận hành, mái hạ lưu, cống lấy nước) 10/11/2020 Trần Xuân Hải