VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
321 494/qđ-ubnd Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/04/2021 Trần Xuân Hải
322 492/qđ-ubnd Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông liên xã Đắk R’Tih và Quảng Tân, huyện Tuy Đức đi xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp 13/04/2021 Trần Xuân Hải
323 188/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 14 (từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021) và nhiệm vụ tuần 15 13/04/2021 Phạm Ngọc Tuyển
324 184/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 12/04/2021 Nguyễn Đình Trung
325 484/QĐ-UBND Kiện toàn Tổ công tác kiểm tra công vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 12/04/2021 Nguyễn Đình Trung
326 478/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường từ thôn Nghĩa Tín, xã Quảng Thành (nay là tổ dân phố Nghĩa Tín, phường Quảng Thành) đi phường Nghĩa Đức (giai đoạn 2) 09/04/2021 Lê Trọng Yên
327 1658 Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa chuyên sâu 09/04/2021 Nguyễn Đình Trung
328 181/KH-UBND Tổng thể thực hiện Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021-2030 08/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
329 06/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh 08/04/2021 Trần Xuân Hải
330 461/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ 07/04/2021 Trần Xuân Hải
331 463/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ 07/04/2021 Trần Xuân Hải
332 464/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ 07/04/2021 Trần Xuân Hải
333 179/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 13 (từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021) và nhiệm vụ tuần 14 07/04/2021 Phạm Ngọc Tuyển
334 462/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ 07/04/2021 Trần Xuân Hải
335 180/BC-UBND Đánh giá tình hình triển khai Luật hỗ trợ DNNVV năm 2020 và giai đoạn 3 năm 2018-2020 trên địa bàn tỉnh đăk nông 07/04/2021 Trần Xuân Hải
336 1607/UBND-NCKSTT Triển khai Thông báo số 63/TB-VPCP ngày 26/3/2021 của Văn phòng Chính phủ 06/04/2021 Nguyễn Đình Trung
337 175/KH-UBND Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 06/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
338 176/KH-UBND Triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 06/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
339 469/QĐ-UBND  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 06/04/2021 Trần Xuân Hải
340 459/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý nhà nước về Quỹ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ  06/04/2021 Trần Xuân Hải