VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
3381 1791/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông

08/11/2017 Trần Xuân Hải
3382 600/KH-UBND

Thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU, ngày 19/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

06/11/2017 Nguyễn Bốn
3383 6254/UBND-NN

Công văn về việc triển khai thực hiện Kết luận số 225-KL/TU của Tỉnh ủy

06/11/2017 Trần Văn Diêu
3384 1782/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil

06/11/2017 Trương Thanh Tùng
3385 1785/QĐ-UBND

Quyết định về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

06/11/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
3386 1773/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản than bùn tại mỏ than bùn Bàu Mil, xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

06/11/2017 Trương Thanh Tùng
3387 1774/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao 305,1 m2 đất và cho phép Công ty TNHH MTV An Phương Đắk Nông chuyển mục đích sử dụng 1.516 m2 đất, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để sử dụng vào mục đích đầu tư dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư

06/11/2017 Trương Thanh Tùng
3388 1772/QĐ-UBND Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH MTV An Phương Đắk Nông chuyển mục đích sử dụng đất, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để sử dụng vào mục đích đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 06/11/2017 Trương Thanh Tùng
3389 1783/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt phương án sử dụng đất củaCông ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Đại Thành

06/11/2017 Trương Thanh Tùng
3390 1780/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế diện tích đã chuyển đổi sang xây dựng Công trình thủy điện Đồng Nai 3 - Địa điểm trồng rừng: Thuộc lâm phần quản lý của Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng

06/11/2017 Trương Thanh Tùng
3391 1781/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao đất cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông quản lý để thực hiện dự án Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông

06/11/2017 Trương Thanh Tùng
3392 1779/QĐ-UBND

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 06 tập thể và 26 cá nhân đã có nhiều cống hiến trong 30 năm xây dựng và phát triển huyện Krông Nô 

06/11/2017 Nguyễn Bốn
3393 1776/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư mở rộng Khu liên hợp thương mại – dịch vụ và chế biến hàng nông sản xuất khẩu tại thôn 10, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

06/11/2017 Trương Thanh Tùng
3394 1775/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao đất, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường THCS Trần Phú

06/11/2017 Trương Thanh Tùng
3395 1771/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2, tỉnh Đắk Nông 

06/11/2017 Nguyễn Bốn
3396 1786/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia từ nguồn kết dư các Chương trình mục tiêu quốc giai đoạn 2011-2016

06/11/2017 Nguyễn Bốn
3397 6243/UBND-KTKH

Công văn về việc thực hiện Chương trình MTQG năm 2017 từ nguồn kết dư các Chương trình mục MTQG giai đoạn 2011-2016

06/11/2017 Trần Xuân Hải
3398 6245/UBND-NN

Công văn về việc khắc phục thiệt hại do cơn bảo số 12 gây ra

06/11/2017 Trương Thanh Tùng
3399 6217/UBND-NN

Công văn về việc xử lý sau thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần sản xuất chế biến Nông sản Việt

06/11/2017 Trương Thanh Tùng
3400 602/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học về xây dựng Công viên địa chất núi lửa tại tỉnh Đắk Nông

06/11/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh