VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
341 79/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 18/01/2021 Trần Xuân Hải
342 290/UBND-KGVX Triển khai thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non 18/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
343 72/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở làm việc HĐND-UBND xã Đắk Som 18/01/2021 Trần Xuân Hải
344 74/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: Đường vành đai kết nối các xã trong huyện (D10), huyện Krông Nô 18/01/2021 Trần Xuân Hải
345 75/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Lê Hữu Trác, thị trấn Kiến Đức đi xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức 18/01/2021 Trần Xuân Hải
346 77/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung tập trung cấp địa phương năm 2020 - 2021 18/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
347 78/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa 02 bảng chào tại cửa khẩu Đắk Pơ, huyện Đắk Mil và cửa khẩu Bu Prăng, huyện Tuy Đức 18/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
348 68/QĐ-UBND Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Đắk Nông 15/01/2021 Nguyễn Đình Trung
349 69/QĐ-UBND Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Đắk Nông 15/01/2021 Nguyễn Đình Trung
350 59/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 15/01/2021 Trần Xuân Hải
351 274/UBND-KTN Thực hiện Công điện khẩn số 170/CĐ-BNN-TY ngày 11/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/01/2021 Lê Trọng Yên
352 68/QĐ-UBND Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Đắk Nông 15/01/2021 Nguyễn Đình Trung
353 71/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính (Công ty TNHH Vân Anh Hoàng Diệu) 15/01/2021 Lê Trọng Yên
354 24/BC-UBND Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 15/01/2021 Nguyễn Đình Trung
355 67/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư Trang trại chăn nuôi heo Quảng Sơn 15/01/2021 Nguyễn Đình Trung
356 252/UBND-KGVX Triển khai Công văn số 208/VPCP-QHQT ngày 09/01/2021 của Văn phòng Chính phủ 15/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
357 58/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng Trụ sở và kho lưu trữ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông 14/01/2021 Trần Xuân Hải
358 16/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 04/01/2020 đến ngày 10/01/2021 và nhiệm vụ tuần 02 13/01/2021 Phạm Ngọc Tuyển
359 49/QĐ-UBND  Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 cho Trường tiểu học Ngô Quyền, xã Nam Dong, huyện Cư Jút 12/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
360 47/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở HĐND và UBND xã Đắk Nang 12/01/2021 Nguyễn Đình Trung