VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
361 1604/QĐ-UBND Phê duyệt Đề cương và dự toán xây dựng Đề án phát triển Đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 28/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
362 5542/UBND-KGVX Thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 28/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
363 638/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 19/10 đến ngày 25/10/2020 và nhiệm vụ tuần 44 27/10/2020 Phạm Ngọc Tuyển
364 1596/QĐ-UBND  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà ở Đại đội Thông tin Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 26/10/2020 Trần Xuân Hải
365 1595/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nhà Hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 26/10/2020 Trần Xuân Hải
366 1594/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sữa chữa, cải tạo Trường THPT Hùng Vương, huyện Krông Nô; Hạng mục: Nhà đa năng, nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh, tường rào, sân bê tông 26/10/2020 Trần Xuân Hải
367 1592/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Phân định, cắm mốc ranh giới, bảng tại các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn tỉnh 26/10/2020 Trương Thanh Tùng
368 1591/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của huyện Krông Nô theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 26/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
369 1590/QDD-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 26/10/2020 Trần Xuân Hải
370 1589/QDD-UBND Xử phạt vi phạm hành chính 23/10/2020 Trương Thanh Tùng
371 1588/QDD-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà Phan Thị Nhân thuộc dự án: Cổng tường rào, sân bê tông và các công trình phụ trợ Trường tiểu học Trần Quốc Toản, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa 23/10/2020 Trương Thanh Tùng
372 1587/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Công trình: Các trục đường chính huyện Đắk Mil, trục Lý Thường Kiệt, địa điểm xã Đắk Lao và thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil 23/10/2020 Trương Thanh Tùng
373 632/KH-UBND Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2020 22/10/2020 Trần Xuân Hải
374 1578/QĐ-UBND  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa, cải tạo tường rào Sở Chỉ huy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 22/10/2020 Trần Xuân Hải
375 1577/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án: Nâng cao năng lực cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2) 22/10/2020 Trần Xuân Hải
376 1573/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi lợn thịt DT 48 Đắk Nông quy mô 24.000 con tại thôn 15, xã Đắk Drông, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của Công ty TNHH DT 48 Đắk Nông 21/10/2020 Trương Thanh Tùng
377 1565/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Công trình: Mở rộng trường Mầm non Hoa Ban tại xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô 21/10/2020 Trương Thanh Tùng
378 1568/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho Trung tâm Y tế huyện Đắk R’Lấp trong thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2020-2021 21/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
379 1569/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho Bệnh viện đa khoa tỉnh trong thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2020-2021 21/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
380 1570/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức trong thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2020-2021 21/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh