VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
361 248/QĐ-UBND Ban hành mức hỗ trợ cho các cơ sở cách ly đang cách ly các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 09/02/2021 Nguyễn Đình Trung
362 76/KH-UBND Bảo vệ và phát triển quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh năm 2021 08/02/2021 Trần Xuân Hải
363 242/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trại chăn nuôi 1.200 con heo thịt của Hộ gia đình Nguyễn Văn Thành tại Bon R’Lông, xã Đắk Môl, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 08/02/2021 Lê Trọng Yên
364 237/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách đơn vị đỡ đầu, hỗ trợ các xã trong phong trào Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 08/02/2021 Lê Trọng Yên
365 78/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021 và nhiệm vụ tuần 06 08/02/2021 Phạm Ngọc Tuyển
366 241/QĐ-UBND Công bố Chỉ số CCHC năm 2020 của các Sở, Ban, ngành; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố 08/02/2021 Nguyễn Đình Trung
367 244/QĐ-UBND  Điều chỉnh thành viên Ban Quản lý Dự án "Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Đ 08/02/2021 Nguyễn Đình Trung
368 75/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành về công tác phòng chống Covid-19 07/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
369 232/QĐ-UBND  Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi lợn thịt DT 48 Đắk Nông quy mô 24.000 con tại thôn 15, xã Đắk Drông, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của Công ty TNHH DT 48 Đắk Nông 05/02/2021 Lê Trọng Yên
370 233/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 05/02/2021 Lê Trọng Yên
371 220/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông từ thôn 1 vào vùng đồng bào dân tộc Mông thôn Năm Tầng, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil đến xã Cư K’nia, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 05/02/2021 Trần Xuân Hải
372 221/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hồ Đắk Klo Ou, xã Đắk Lao 05/02/2021 Trần Xuân Hải
373 228/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung thuộc kế hoạch 18 tháng Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông 05/02/2021 Trần Xuân Hải
374 229/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Nhà truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh 05/02/2021 Trần Xuân Hải
375 230/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo trụ sở làm việc Sở Công Thương 05/02/2021 Trần Xuân Hải
376 74/BC-UBND Tình hình chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 05/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
377 73/KH-UBND Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa “Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên” năm 2021 05/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
378 681/UBND-KGVX Chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị 05/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
379 206/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 05/02/2021 Nguyễn Đình Trung
380 204/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực hiện chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số 05/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh