VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
21 253/QĐ-UBND Thu hồi diện tích đất 41.363,3 m2 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên giao UBND huyện Tuy Đức quản lý, bố trí sử dụng 19/02/2021 Lê Trọng Yên
22 252/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông 19/02/2021 Lê Trọng Yên
23 777/UBND-KGVX Chấn chỉnh việc cách ly tại nhà trong phòng chống Covid-19  19/02/2021 Nguyễn Đình Trung
24 85/BC-UBND Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (đến ngày mùng 5 Tết) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 17/02/2021 Phạm Ngọc Tuyển
25 83/BC-UBND Báo cáo tình hình trước và trong Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (đến ngày mùng 2 Tết) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 13/02/2021 Phạm Ngọc Tuyển
26 761/UBND-KGVX Hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống Covid-19 trong 05 ngày Tết Nguyên Đán năm Tân Sửu 2021 10/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
27 762/UBND-KGVX Hướng dẫn phòng chống Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa và cách ly trẻ em dưới 15 tuổi 10/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
28 236/QĐ-UBND Giao đất cho Chùa Thiên Phước để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình tôn giáo 09/02/2021 Lê Trọng Yên
29 715/UBND-TTĐT Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử nhằm phòng, chống dịch COVID-19 09/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
30 751/UBND-KGVX Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covvid-19 09/02/2021 Nguyễn Đình Trung
31 80/BC-UBND Báo cáo Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các Sở, Ban, ngành; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố 09/02/2021 Nguyễn Đình Trung
32 741/UBND-KGVX  Triển khai Công văn số 365/BVHTTDL-VHCS ngày 29/01/2021 09/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
33 245/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư Khu tái định cư phía đông Hồ trung tâm, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa 09/02/2021 Lê Trọng Yên
34 248/QĐ-UBND Ban hành mức hỗ trợ cho các cơ sở cách ly đang cách ly các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 09/02/2021 Nguyễn Đình Trung
35 76/KH-UBND Bảo vệ và phát triển quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh năm 2021 08/02/2021 Trần Xuân Hải
36 242/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trại chăn nuôi 1.200 con heo thịt của Hộ gia đình Nguyễn Văn Thành tại Bon R’Lông, xã Đắk Môl, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 08/02/2021 Lê Trọng Yên
37 237/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách đơn vị đỡ đầu, hỗ trợ các xã trong phong trào Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 08/02/2021 Lê Trọng Yên
38 78/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021 và nhiệm vụ tuần 06 08/02/2021 Phạm Ngọc Tuyển
39 241/QĐ-UBND Công bố Chỉ số CCHC năm 2020 của các Sở, Ban, ngành; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố 08/02/2021 Nguyễn Đình Trung
40 244/QĐ-UBND  Điều chỉnh thành viên Ban Quản lý Dự án "Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Đ 08/02/2021 Nguyễn Đình Trung