VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
21 3953/UBND-KGVX Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về phòng, chống dịch Covid-19 24/07/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
22 3946/UBND-KGVX Hướng dẫn việc thực hiện Quyết định 1044/QĐ-BCĐ ngày 22/7/2021 của BCĐ phòng, chống dịch bệnh ở người cấp tỉnh 22/07/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
23 3921/UBND-KTTH Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch liên quan đến ca mắc Covid -19 thứ 19 22/07/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
24 1044/QĐ-UBND Về việc áp dụng một số biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch Covid- 19 tại Thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông 22/07/2021 Hồ Văn Mười
25 3887/UBND-NGV Về việc phê duyệt phương án cách ly và đề nghị cho chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đến làm việc tại tỉnh Đắk Nông 22/07/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
26 491/BC-UBND Về việc thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ quân đội và thực hiện nghĩa cụ tham gia công an nhân dân năm 2022 22/07/2021 Hồ Văn Mười
27 1022/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước 21/07/2021 Lê Trọng Yên
28 1028/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp 20/07/2021 Lê Văn Chiến
29 1027/QĐ-UBND Về việc bổ sung Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông 20/07/2021 Hồ Văn Mười
30 1026/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình được cấp phép khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích cấp nước sinh hoạt của Công ty TNHH MTV Bê tông LBM – Đắk Nông 20/07/2021 Lê Trọng Yên
31 1029/QĐ-UBND Về việc miễn nhiệm Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực Pháp y 20/07/2021 Lê Văn Chiến
32 1030/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp 20/07/2021 Lê Văn Chiến
33 481/BC-UBND Về việc báo cáo Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 28 (từ ngày 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021) và nhiệm vụ tuần 29 20/07/2021 Phạm Ngọc Tuyển
34 3802/UBND-NCKSTT Thưởng cho các đơn vị đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc phát hiện, bắt, xử lý tội phạm 20/07/2021 Hồ Văn Mười
35 746/VPUBND-TB Về việc Thông báo kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh với các huyện, thành phố về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 20/07/2021 Trần Văn Diêu
36 3801/UBND-NCKSTT Về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021 20/07/2021 Hồ Văn Mười
37 480/BC-UBND Về việc báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 20/07/2021 Hồ Văn Mười
38 479/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 20/07/2021 Hồ Văn Mười
39 3806/UBND-KTTH V/v thực hiện cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên còn lại của năm 2021 20/07/2021 Hồ Văn Mười
40 3807/UBND-KTTH Về việc thực hiện kết luận phiên họp lần thứ nhất của Thường trực HĐND tỉnh Khóa IV 20/07/2021 Hồ Văn Mười