VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
401 761/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020 và nhiệm vụ tuần 53 29/12/2020 Phạm Ngọc Tuyển
402 6787/UBND-KGVX Thực hiện Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về  việc Phòng, chống dịch Covid - 19 29/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
403 1965/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 29/12/2020 Lê Trọng Yên
404 1964/QĐ-UBND Công nhận các tác phẩm, nhóm tác phẩm, công trình, cụm công trình đạt Giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh Đắk Nông lần II, năm 2020 29/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
405 1953/QĐ-UBND Xếp hạng doanh nghiệp nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao 28/12/2020 Trần Xuân Hải
406 1954/QĐ-UBND Xếp hạng doanh nghiệp nhà nước đối với Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Tây Nguyên 28/12/2020 Trần Xuân Hải
407 1955/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh. 28/12/2020 Trần Xuân Hải
408 1956/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh 28/12/2020 Trần Xuân Hải
409 1957/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 28/12/2020 Trần Xuân Hải
410 1959/QĐ-UBND Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Đường vành đai phía đông, huyện Đắk Song (đợt 2 - phần địa giới hành chính xã Nam Bình) 28/12/2020 Lê Trọng Yên
411 787/BC-SNN Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả", vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) tỉnh Đăk Nông năm 2020 25/12/2020 Hoàng Trung Thơ
412 1927/QĐ-UBND Ban hành Quy chế xét tuyển hưởng chính sách thu hút đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020 25/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
413 1923/QĐ-UBND Công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đắk Nông, đợt 2 năm 2020 25/12/2020 Lê Trọng Yên
414 1924/QĐ-UBND Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư Jút để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng 25/12/2020 Lê Trọng Yên
415 1925/QĐ-UBND Giao đất cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư Jút để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng 25/12/2020 Lê Trọng Yên
416 6710/UBND-KGVX Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Đắk Nông 25/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
417 1936/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới tổ 4, phường Nghĩa Đức của Liên danh Công ty cổ phần xây dựng 1369, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Hà Nội, Công ty TNHH tư vấn và Xây dựng Đông Á 25/12/2020 Nguyễn Đình Trung
418 1920/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 24/12/2020 Trần Xuân Hải
419 1922/QĐ-UBND Nộp tiền phạt nhiều lần 24/12/2020 Lê Trọng Yên
420 1910/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án chợ phường Nghĩa Trung tại phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 23/12/2020 Nguyễn Đình Trung