VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
401 316/QĐ-UBND Thu hồi đất của Ban quản lý rừng phòng hộ Vành đai biên giới và Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16; đồng thời, giao 16.035,1 m2 đất cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức để xây dựng Lô cốt 1A – 95 kết hợp quản lý, bảo vệ rừng 11/03/2021 Lê Trọng Yên
402 323/QĐ-UBND Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trại chăn nuôi 3.000 con heo thịt tại thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của hộ gia đình ông Lương Hữu Tâm 11/03/2021 Lê Trọng Yên
403 310/QĐ-UBND Thu hồi đất của Ban quản lý rừng phòng hộ Vành đai biên giới; đồng thời, giao 20.291,6 m2 đất cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức để xây dựng Lô cốt 1A – 95 kết hợp quản lý, bảo vệ rừng 09/03/2021 Lê Trọng Yên
404 311/QĐ-UBND Thu hồi đất của Ban quản lý Rừng phòng hộ vành đai biên giới; đồng thời, giao 20.548,7 m2 đất cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức để xây dựng Lô cốt 1A – 95 kết hợp quản lý, bảo vệ rừng 09/03/2021 Lê Trọng Yên
405 312/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu dân cư tập trung tổ dân phố 3, thị trấn Ea T’linh, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của Công ty Cổ phần Bất động sản Hano-Vid 09/03/2021 Lê Trọng Yên
406 115/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 01/3/2021 đến ngày 07/3/2021 và nhiệm vụ tuần 10 08/03/2021 Phạm Ngọc Tuyển
407 305/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông 08/03/2021 Trần Xuân Hải
408 299/QĐ-UBND Ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 05/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
409 303/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Cải tạo, nâng cấp, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại bãi thu gom rác huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông 05/03/2021 Lê Trọng Yên
410 301/QĐ-UBND Phân khai kinh phí công tác mộ và nghĩa trang liệt sĩ thuộc nguồn vốn Trung ương ủy quyền năm 2021 05/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
411 109/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thuế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 04/03/2021 Trần Xuân Hải
412 298/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng 10 trạm quản lý bảo vệ rừng tại các Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng 04/03/2021 Trần Xuân Hải
413 1006/UBND-KGVX Triển khai thực hiện Thông báo 31/TB-VPCP ngày 25/2/2021 của Văn phòng Chính phủ 04/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
414 106/KH-UBND Phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 03/03/2021 Lê Trọng Yên
415 961/UBND-KTN  Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ 03/03/2021 Trần Xuân Hải
416 102/KH-UBND Báo cáo tình hình tiếp nhận, phân phối hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ 02/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
417 101/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021 và nhiệm vụ tuần 09 02/03/2021 Phạm Ngọc Tuyển
418 103/KH-UBND  Thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 02/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
419 291/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông 02/03/2021 Trần Xuân Hải
420 189/QĐ-UBND Điều chỉnh nhân sự Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2021-2026 01/03/2021 Nguyễn Đình Trung