VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
401 5266/HD-UBND Hướng dẫn đánh giá, chấm điểm, xếp loại Đơn vị học tập 14/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
402 1536/QĐ-UBND  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp 14/10/2020 Trần Xuân Hải
403 615/BC-UBND Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý III năm 2020 14/10/2020 Nguyễn Bốn
404 5244/QĐ-UBND Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 13/10/2020 Trần Xuân Hải
405 1519/QĐ-UBND  Ban hành Tiêu chí đánh giá và Trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 13/10/2020 Trương Thanh Tùng
406 1522/QĐ-UBND  Giao đất cho Trường Mầm non Sơn Ca để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Mần non Sơn Ca phân hiệu thôn Nam Trung và thôn Nam Hải  13/10/2020 Trương Thanh Tùng
407 1524/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Nam Bình 1 của Công ty Cổ phần điện gió Nam Bình 13/10/2020 Trần Xuân Hải
408 1526/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho Trung tâm Y tế huyện Cư Jút trong thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2020-2021 13/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
409 1529/QĐ-UBND Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 13/10/2020 Trần Xuân Hải
410 1530/QĐ-UBND Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông 13/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
411 1532/QĐ-UBND Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với 07 thửa đất (Ki ốt) thu hồi của Công ty TNHH MTV Thương mại và Du lịch Đắk Nông tại thành phố Gia Nghĩa 13/10/2020 Trương Thanh Tùng
412 1518/QĐ-UBND Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trang trại chăn nuôi bò công nghệ cao Quảng Phú của Công ty Cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai 12/10/2020 Trương Thanh Tùng
413 612/BC-UBND  Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 05/10 đến 11/10/2020 và nhiệm vụ tuần 42 12/10/2020 Hoàng Văn Thuần
414 1514/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 12/10/2020 Trương Thanh Tùng
415 5204/UBND-KGVX Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Tay chân miêng 10/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
416 32/GP-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Trại chăn nuôi heo thịt Phạm Thị Ngọc Phương, khai thác nước dưới đất phục vụ chăn nuôi 09/10/2020 Trương Thanh Tùng
417 1511/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Trại chăn nuôi heo thịt Phạm Thị Ngọc Phương, khai thác nước dưới đất phục vụ chăn nuôi 09/10/2020 Trương Thanh Tùng
418 1512/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Trại chăn nuôi heo thịt Trần Thị Mộng Linh, khai thác nước dưới đất phục vụ chăn nuôi 09/10/2020 Trương Thanh Tùng
419 33/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 09/10/2020 Trương Thanh Tùng
420 5182/UBND-NCKSTT  Tuyên truyền CCHC phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước 09/10/2020 Nguyễn Bốn