VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
421 154/QĐ-UBND Công nhận vùng sản xuất Hồ tiêu ứng dụng công nghệ cao xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 26/01/2021 Lê Trọng Yên
422 152/QĐ-UBND  Công nhận vùng sản xuất Lúa ứng dụng công nghệ cao xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 26/01/2021 Lê Trọng Yên
423 142/QĐ-UBND Giao đất cho UBND xã Nam Bình để sử dụng vào mục đích xây dựng Hội trường thôn 8 26/01/2021 Lê Trọng Yên
424 143/QĐ-UBND Giao đất cho UBND xã Nam Bình để sử dụng vào mục đích xây dựng Hội trường thôn 10 26/01/2021 Lê Trọng Yên
425 144/QĐ-UBND Giao đất cho UBND xã Nam Bình để sử dụng vào mục đích xây dựng Hội trường thôn 11 26/01/2021 Lê Trọng Yên
426 145/QĐ-UBND Giao đất cho UBND xã Nam Bình để sử dụng vào mục đích xây dựng Hội trường thôn 6 26/01/2021 Lê Trọng Yên
427 146/QĐ-UBND Giao đất cho UBND xã Nam Bình để sử dụng vào mục đích xây dựng Hội trường thôn 7 26/01/2021 Lê Trọng Yên
428 147/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 26/01/2021 Lê Trọng Yên
429 149/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh 26/01/2021 Trần Xuân Hải
430 148/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính 26/01/2021 Trần Xuân Hải
431 150/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 26/01/2021 Trần Xuân Hải
432 448/UBND-KTN Xử lý sau thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của Trường THPT Dân tộc nội trú N'Trang Lơng trên địa bàn phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa 25/01/2021 Lê Trọng Yên
433 49/KH-UBND Thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 25/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
434 131/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021 25/01/2021 Trần Xuân Hải
435 137/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã Tâm thắng – Ea T’ling; hạng mục: Nền mặt đường, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng 22/01/2021 Trần Xuân Hải
436 134/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Doanh trại dBB301/eBB994/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, hạng mục: Nhà hội trường 22/01/2021 Trần Xuân Hải
437 136/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Mil, hạng mục: Nhà hội trường 22/01/2021 Trần Xuân Hải
438 135/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư xây dựng Nhà kho pháo 22/01/2021 Trần Xuân Hải
439 138/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông từ ngã tư Phan Chu Trinh vào xã Nam Dong; Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng 22/01/2021 Trần Xuân Hải
440 114/QĐ-UBND ủy quyền đăng ký, quản lý chỉ dẫn địa lý “Đắk Nông” cho sản phẩm hạt tiêu của tỉnh Đắk Nông và cấp phép đăng ký nhãn hiệu chứng nhận mang dấu hiệu chỉ địa danh “Đắk Nông 21/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh