VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
421 5138/UBND-KTN Chủ động ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh 07/10/2020 Trương Thanh Tùng
422 1496/QĐ-UBND Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư Trang trại chăn nuôi heo Quảng Sơn, quy mô 2.700 heo nái và 42.000 heo thịt; địa điểm xây dựng: Tại khoảnh 4, Tiểu khu 1685 và Khoảnh 6, Tiểu khu 1679, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông của Công ty TNHH chăn nuôi Quảng Sơn 07/10/2020 Trương Thanh Tùng
423 1498/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất dự án: Xây dựng thao trường huấn luyện xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông 07/10/2020 Trương Thanh Tùng
424 1505/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Chợ và khu dân cư Sùng Đức, phường Nghĩa Tân 07/10/2020 Trần Xuân Hải
425 1495/QĐ-UBND Cho Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam - Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV thuê đất để sử dụng cho hoạt động khoáng sản thuộc dự án khai thác mỏ Bauxit Nhân Cơ - Đắk Nông (Phần diện tích khai trường năm thứ 4 và năm thứ 5) 07/10/2020 Trương Thanh Tùng
426 1494/QĐ-UBND  Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa), tỉnh Đắk Nông 07/10/2020 Nguyễn Bốn
427 1490/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính 07/10/2020 Trương Thanh Tùng
428 1493/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nhà văn hóa xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 07/10/2020 Trương Thanh Tùng
429 1492/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Công trình Cụm công nghiệp huyện Krông Nô 07/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
430 1488/QĐ-UBND  Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp 06/10/2020 Trần Xuân Hải
431 608/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 28/9 đến ngày 04/10/2020 và nhiệm vụ tuần 41 06/10/2020 Phạm Ngọc Tuyển
432 1484/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Nâng cấp, cải tạo đường vào Nghĩa trang nhân dân thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa), tỉnh Đắk Nông 06/10/2020 Trương Thanh Tùng
433 1486/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Đắk Nông - Hạng mục: Trang thiết bị y tế chuyên dùng giai đoạn 2 06/10/2020 Trần Xuân Hải
434 607/KH-UBND Tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 809-KL/TU ngày 19/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh về phát triển nông nghiệp bền vững theo chuỗi liên kết giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 06/10/2020 Trương Thanh Tùng
435 1479/QĐ-UBND Phê duyệt số lượng, danh sách học sinh THPT được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày của Chính phủ năm học 2020-2021 05/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
436 1483/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1) 05/10/2020 Trần Xuân Hải
437 1482/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nhà ở doanh trại cán bộ chiến sỹ Công an huyện Đắk Glong 05/10/2020 Trần Xuân Hải
438 1481/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động 05/10/2020 Trần Xuân Hải
439 1480/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Nhà ăn tập thể Công an tỉnh 05/10/2020 Trần Xuân Hải
440 1478/QĐ-UBND Cho phép Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Phương Thảo chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích đầu tư dự án Khu văn phòng – nhà ở 05/10/2020 Trương Thanh Tùng