VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
441 109/QĐ-UBNF Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo cơ sở 2 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông 21/01/2021 Trần Xuân Hải
442 108/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn công trình: Nhà đa khoa kỹ thuật thuộc Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp 21/01/2021 Trần Xuân Hải
443 106/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu thuộc công trình: Ổn định dân cư biên giới xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2) 21/01/2021 Trần Xuân Hải
444 105/QĐ-UBND Ohê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Cổng, hàng rào khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông 21/01/2021 Trần Xuân Hải
445 42/KH-UBND Đảm bảo tài chính thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021-2030 21/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
446 110/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông từ cửa khẩu Đắk Per, xã Thuận An đi Tỉnh lộ 3 (ĐT.683), xã Đức Minh, huyện Đắk Mil (giai đoạn 1) 21/01/2021 Trần Xuân Hải
447 104/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán và gói thầu thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án: Đường liên xã Đức Minh - Thuận An, huyện Đắk Mil 21/01/2021 Trần Xuân Hải
448 111/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán và gói thầu thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án: Đường liên xã Đức Minh - Thuận An, huyện Đắk Mil 21/01/2021 Trần Xuân Hải
449 112/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp các tuyến đường giao thông thị trấn Đức An kết nối với xã Nam Bình, huyện Đắk Song 21/01/2021 Trần Xuân Hải
450 97/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: Đường giao thông liên xã Quảng Tín – Đắk Ngo huyện Tuy Đức 20/01/2021 Trần Xuân Hải
451 94/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh 20/01/2021 Trần Xuân Hải
452 348/UBND-KGVX Tăng cường thực hiên công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 35/TTg-KGVX ngày 13/01/2021 20/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
453 333/UBND-KGVX Triển khai Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ 20/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
454 31/KH-UBND Triển khai thực hiện Bộ luật Lao động 2019 trên địa bàn tỉnh 20/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
455 34/KH-UBND Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 20/01/2021 Trần Xuân Hải
456 95/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh 20/01/2021 Trần Xuân Hải
457 96/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình: Khai thác mỏ Bauxit Nhân Cơ - Đắk Nông (Tuyến đường vận tải A-B), địa điểm tại thôn 13, xã Đắk Wer và thôn Quảng Sơn, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông 20/01/2021 Lê Trọng Yên
458 91/QĐ-UND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư thuộc dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Nông (khu Hồ Đại La), thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1) 19/01/2021 Lê Trọng Yên
459 30/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021 và nhiệm vụ tuần 03 19/01/2021 Phạm Ngọc Tuyển
460 80/QĐ-UBND Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2021-2026 19/01/2021 Nguyễn Đình Trung