VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
461 5008/UBND-KGVX Đăng tải Thư chúc Tết Trung thu năm 2020 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 29/09/2020 Nguyễn Thị Chín
462 592/QĐ-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 21/9 đến ngày 27/9/2020 và nhiệm vụ tuần 40 29/09/2020 Trần Văn Diêu
463 1445a/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính  28/09/2020 Trương Thanh Tùng
464 1447a/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính 28/09/2020 Trương Thanh Tùng
465 1446a/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính 28/09/2020 Trương Thanh Tùng
466 1444a/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính  28/09/2020 Trương Thanh Tùng
467 1440a/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính 28/09/2020 Trương Thanh Tùng
468 1441a/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính 28/09/2020 Trương Thanh Tùng
469 1442a/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính 28/09/2020 Trương Thanh Tùng
470 1443a/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính 28/09/2020 Trương Thanh Tùng
471 04/CĐ-UBND Phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh 28/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
472 1446/QĐ-UBND  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/09/2020 Trần Xuân Hải
473 1445/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoa học, công nghệ và môi trường thực hiện trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28/09/2020 Trần Xuân Hải
474 30/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 28/09/2020 Trương Thanh Tùng
475 1441/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, huyết thanh phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và Bệnh viện đa khoa tỉnh 28/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
476 1442/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH MTV Thuận Tâm Đắk Nông, khai thác nước dưới đất phục vụ sản xuất 28/09/2020 Trương Thanh Tùng
477 1438/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính  25/09/2020 Trương Thanh Tùng
478 29/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 25/09/2020 Trương Thanh Tùng
479 1437/QĐ-UBND  Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Hộ kinh doanh Văn Đức Quang, khai thác nước dưới đất phục vụ chăn nuôi 25/09/2020 Trương Thanh Tùng
480 1433/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung các nội dung tại Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 25/09/2020 Trương Thanh Tùng