VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
461 1835/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 09/12/2020 Trần Xuân Hải
462 1834/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 09/12/2020 Trần Xuân Hải
463 6369/UBND-KTN Triển khai các nội dung tại kết luận thanh tra Công ty TNHH MTV Cao Su Phú Riềng 09/12/2020 Lê Trọng Yên
464 718/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh ngày 30-11 đến ngày 06/12/2020 và nhiệm vụ tuần 50 09/12/2020 Phạm Ngọc Tuyển
465 1833/QĐ-UBND  Giao đất cho Chùa Khánh Phước để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình tôn giáo 08/12/2020 Lê Trọng Yên
466 707/KH-UBND Kế hoạch triển khai kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 08/12/2020 Trần Xuân Hải
467 1823/QĐ-UBND  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng chốt chiến đấu dân quân thường trực tại xã biên giới Thuận Hạnh, huyện Đắk Song (Công trình cấp bách) 07/12/2020 Trần Xuân Hải
468 1826/QĐ-UBND Giao đất cho UBND xã Trúc Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình Trụ sở làm việc UBND xã Trúc Sơn 07/12/2020 Lê Trọng Yên
469 1827/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật kết nối khu vực đồi Đắk Nur 07/12/2020 Trần Xuân Hải
470 1822/QĐ-UBND Thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Đắk Nông 07/12/2020 Trần Xuân Hải
471 1817/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cục bộ hạng mục nhà dài Ê đê vào quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Du lịch – Di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh cụm thác Dray Sáp – Gia Long, xã Đắk Sôr và xã Nam Đà, huyện Krông Nô 07/12/2020 Nguyễn Đình Trung
472 1819/QĐ-UBND Giao đất cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đắk R’lấp sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đắk R’lấp 07/12/2020 Lê Trọng Yên
473 6261/UBND-NCKSTTHC Rà soát, công bố danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh 04/12/2020 Trần Xuân Hải
474 1806/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của huyện Đắk Song theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 04/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
475 1807/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của thành phố Gia Nghĩa theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 04/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
476 1808/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của huyện Đắk R’Lấp theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 04/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
477 6275/UBND-KGVX Thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 04/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
478 35/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 03/12/2020 Lê Trọng Yên
479 13/CT-UBND Phát động đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 03/12/2020 Nguyễn Đình Trung
480 702/Bc-UBND Báo cáo Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 48 (từ 23/11-29/11/2020) và nhiệm vụ tuần 49 03/12/2020 Phạm Ngọc Tuyển