VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
4801 390/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch rà soát, điều chỉnh, bổ sung mạng lưới bưu chính, viễn thông tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

07/03/2017 Nguyễn Bốn
4802 391/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020  tỉnh Đắk Nông

07/03/2017 Nguyễn Bốn
4803 389/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành, thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

07/03/2017 Cao Huy
4804 392/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến Tỉnh lộ năm 2017.

07/03/2017 Nguyễn Bốn
4805 387/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2017 và hỗ trợ trồng rừng tập trung cho các đơn vị và địa phương theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

06/03/2017 Trương Thanh Tùng
4806 370/QĐ-UBND

Quyết định về việc khoanh nợ gốc của một số doanh nghiệp vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển Đắk Nông được nhận bàn giao từ Chi nhánh Ngân hàng phát triển khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông

03/03/2017 Nguyễn Bốn
4807 373/QĐ-UBND

Về việc hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho Công đoàn ngành Ngân hàng tỉnh Đắk Nông

 

03/03/2017 Nguyễn Bốn
4808 372/QĐ-UBND

Quyết định ề việc chuyển nguồn và phân bổ kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam 

03/03/2017 Nguyễn Bốn
4809 374/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Tổ giám sát liên ngành tại cửa khẩu phụ 751, xã Đắk Wil, huyện Cư Jút

03/03/2017 Nguyễn Bốn
4810 371/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Tổ công tác xác minh số lượng gỗ thực tế đã được tập kết tại Campuchia theo hợp đồng đã ký kết 

03/03/2017 Nguyễn Bốn
4811 355/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh biên chế sự nghiệp giáo dục của UBND huyện Cư Jút

02/03/2017 Nguyễn Bốn
4812 365/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kết quả bốc thăm nhận đất tái định cư cho các hộ dân tại Khu dân cư số 4, Sùng Đức 

02/03/2017 Trương Thanh Tùng
4813 346/QĐ-UBND

QĐ về việc ban hành kế hoạch hành động của ngành Công Thương  tỉnh Đắk Nông triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

02/03/2017 Nguyễn Bốn
4814 336/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy mẫu vật động vật hoang dã bị tịch thu do vi phạm hành chính

28/02/2017 Trương Thanh Tùng
4815 324/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch ngành nghề kinh doanh thương mại có điều kiện và hạn chế kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

28/02/2017 Trần Xuân Hải
4816 321/QĐ-UBND

QĐ về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

28/02/2017 Trương Thanh Tùng
4817 322/QĐ-UBND

QĐ về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Bưu điện tỉnh Đắk Nông

28/02/2017 Trương Thanh Tùng
4818 80/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) triển khai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2016 27/02/2017 Nguyễn Bốn
4819 319/QĐ-UBND

Quyết định về việc chuyển nguồn và phân bổ kinh phí hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số 

27/02/2017 Nguyễn Bốn
4820 318/QĐ-UBND

QĐ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2017

27/02/2017 Nguyễn Bốn