VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
4941 201/QĐ-UBND

QĐ về việc bãi bỏ Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

09/02/2017 Nguyễn Bốn
4942 200/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách kế toán năm 2015 09/02/2017 Nguyễn Bốn
4943 198/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá trị bồi hoàn dự án: Nhà máy thủy điện Đắk Nir và khu du lịch sinh thái Văn hóa Liêng Nung kết hợp thủy điện Đắk Nir

09/02/2017 Nguyễn Bốn
4944 197/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đắk Glong

08/02/2017 Trương Thanh Tùng
4945 193/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy định về một số nội dung triển khai thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021

25/01/2017 Nguyễn Bốn
4946 190/QĐ-UBND

QĐ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016

24/01/2017 Cao Huy
4947 181/QĐ-UBND

QĐ về việc bổ sung dự toán năm 2016 cho UBND huyện Đắk Rlấp để thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ

23/01/2017 Nguyễn Bốn
4948 176/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Phương án giao khoán quản lý, bảo vệ rừng cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư để thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 

23/01/2017 Trương Thanh Tùng
4949 169/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao chỉ tiêu huy động ngành Y tế khi có chiến tranh và tình trạng khẩn cấp

23/01/2017 Nguyễn Bốn
4950 168/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập đối với các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương giai đoạn 2016 - 2018

23/01/2017 Nguyễn Bốn
4951 134/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất 380 m2 tại đường A Ma Jhao, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

20/01/2017 Trương Thanh Tùng
4952 133/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng đường Đạo Nghĩa – Quảng Khê (đợt 1) 

20/01/2017 Trương Thanh Tùng
4953 135/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của 06 thửa đất thu hồi của Công ty TNHH MTV Thương mại và Du lịch Đắk Nông tại thị xã Gia Nghĩa

20/01/2017 Trương Thanh Tùng
4954 137/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với sét gạch ngói, sét kaolin tại khu vực mỏ sét gạch ngói xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong

20/01/2017 Trương Thanh Tùng
4955 142/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao biên chế công chức năm 2017 trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Đắk Nông

20/01/2017 Nguyễn Bốn
4956 138/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017

20/01/2017 Cao Huy
4957 120/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh

19/01/2017 Cao Huy
4958 126/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khí tượng thủy văn, Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý chuyên ngành của Sở Tài nguyên và Môi trường

19/01/2017 Cao Huy
4959 121/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông

19/01/2017 Trương Thanh Tùng
4960 120/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

19/01/2017 Cao Huy