VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
481 1434/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Đắk Nông 25/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
482 580/Kh-UBND Tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
483 4892/UBND-KGVX Triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 337/TB-VPCP ngày 21/9/2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
484 1425/QĐ-UBND Phê duyệt dự án trồng xoài tại bon Đắk Láp, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
485 1426/QĐ-UBND Phê duyệt dự án nuôi bò sinh sản tại tại Bon U’Sroong, xã Đắk D’Rông, huyện Cư Jút thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
486 1427/QĐ-UBND Phê duyệt dự án nuôi bò sinh sản tại bon Pinao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’Lấp thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
487 1422/QĐ-UBND Phê duyệt dự án bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm tại xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’Lấp và xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
488 1423/QĐ-UBND Phê duyệt dự án nuôi bò sinh sản tại xã Đắk Nang, huyện Krông Nô thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
489 1424/QĐ-UBND Phê duyệt dự án nuôi heo rừng lai tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
490 1419/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Quy trình nội bộ thực hiện tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh trong lĩnh vực Thủy lợi và Phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23/09/2020 Trần Xuân Hải
491 1417/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh đối với các dự án xây dựng phương án giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh 22/09/2020 Trương Thanh Tùng
492 1418/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch phân bổ, cấp phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho Nhân dân bị ảnh hưởng do nắng nóng, hạn hán trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 22/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
493 1416/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 22/09/2020 Trần Xuân Hải
494 1413/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học cơ sở hạng II lên hạng I và Giáo viên trung học phổ thông hạng III lên hạng II các cơ sở giáo dục công lập năm 2020 22/09/2020 Nguyễn Bốn
495 1411/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Sơn Hải, khai thác nước dưới đất phục vụ chăn nuôi 22/09/2020 Trương Thanh Tùng
496 28/GP-UBND Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 22/09/2020 Trương Thanh Tùng
497 574/QĐ-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 14/9 đến ngày 20/9/2020 và nhiệm vụ tuần 39 22/09/2020 Phạm Ngọc Tuyển
498 555/BC-UBND Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 21/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
499 4811/UBND-KGVX Sử dụng địa danh “Krông Nô” của Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp huyện Krông Nô 21/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
500 12/CT-UBND Tăng cường trách nhiệm quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 18/09/2020 Trương Thanh Tùng