VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
481 49/QĐ-UBND  Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 cho Trường tiểu học Ngô Quyền, xã Nam Dong, huyện Cư Jút 12/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
482 47/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở HĐND và UBND xã Đắk Nang 12/01/2021 Nguyễn Đình Trung
483 48/QĐ-UBND Cấp Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 cho Trường tiểu học Nguyễn Huệ, xã Ea Pô, huyện Cư Jút 12/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
484 01/CT-UBND Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về Quản lý, sử dụng pháo 12/01/2021 Nguyễn Đình Trung
485 18/KH-UBND Kế hoạch năm An toàn gia thông 2021 12/01/2021 Nguyễn Đình Trung
486 42/QĐ-UBND Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021 12/01/2021 Nguyễn Đình Trung
487 40/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Lê Thánh Tông, thành phố Gia Nghĩa 12/01/2021 Trần Xuân Hải
488 41/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 28 nối với đường liên xã Quảng Khê - Đắk Ha 12/01/2021 Trần Xuân Hải
489 37/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hội trường đa năng và phòng họp trực tuyến thuộc Trụ sở làm việc HĐND&UBND thành phố Gia Nghĩa 11/01/2021 Trần Xuân Hải
490 162/UBND-KGVX Triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 11/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
491 36/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông 11/01/2021 Trần Xuân Hải
492 35/QĐ-UBND  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Đắk Ru 11/01/2021 Trần Xuân Hải
493 34/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở làm việc HĐND – UBND xã Đắk R’Tih; Hạng mục: Xây mới nhà làm việc tổ 1 cửa; nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc công an xã, nhà vệ sinh, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị 11/01/2021 Trần Xuân Hải
494 33/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng nhà bộ môn, nhà đa năng, khu giáo dục thể chất và hạ tầng kỹ thuật trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Tuy Đức 11/01/2021 Trần Xuân Hải
495 32/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn công trình: Đường giao thông từ trung tâm huyện Đắk Song đi xã Thuận Hà và xã Đắk N’Drung 11/01/2021 Trần Xuân Hải
496 28/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới số 2, phường Nghĩa Trung 11/01/2021 Nguyễn Đình Trung
497 148/UBND-KGVX Hướng dẫn khen thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả và tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh có thành tích tuyên truyền về tỉnh Đắk Nông 11/01/2021 Nguyễn Đình Trung
498 25/QĐ-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh 08/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
499 20/QĐ-UBND Phê duyệt Đề cương - Dự toán lập phương án sử dụng đất sau khi khai thác Bô xít của Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV 08/01/2021 Nguyễn Đình Trung
500 23/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đấu thầu, lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư 08/01/2021 Trần Xuân Hải