VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
5141 295/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm cho chu kỳ đầu tiên của thời gian thuê cho Chi nhánh Tổng công ty phát điện 1 – Công ty thủy điện Đồng Nai thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư dự án xây dựng công trình thủy điện Đồng Nai 3, 4

23/02/2017 Trương Thanh Tùng
5142 298/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho Chi nhánh xăng dầu Đắk Nông - Công ty TNHH xăng dầu Nam Tây Nguyên chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu số 64

23/02/2017 Trương Thanh Tùng
5143 297/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt đề cương và dự toán Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

23/02/2017 Trương Thanh Tùng
5144 299/QĐ-UBND

QĐ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Đắk Nông lần thứ IV năm 2017 - 2018 và tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018

23/02/2017 Nguyễn Bốn
5145 297/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt đề cương và dự toán Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

23/02/2017 Trương Thanh Tùng
5146 283/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy chế giám sát tuyển dụng công chức cấp xã, viên chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

22/02/2017 Nguyễn Bốn
5147 292/QĐ-UBND

QĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Đắk Nông 

22/02/2017 Nguyễn Bốn
5148 285/QĐ-UBND

QĐ về việc ban hành quy định về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

22/02/2017 Nguyễn Bốn
5149 284/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021

22/02/2017 Nguyễn Bốn
5150 270/QĐ-XPVPHC

QĐ về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Hoàng Nghi Đắk Nông

21/02/2017 Nguyễn Bốn
5151 269/QĐ-UBND

QĐ về việc cho hoạt động trở lại cửa khẩu phụ 751

21/02/2017 Nguyễn Bốn
5152 263a/QĐ-UBND

Quyết định về việc khai quật khẩn cấp di chỉ khảo cổ tại hang động núi lửa huyện Krông Nô

20/02/2017 Nguyễn Bốn
5153 262/QĐ-UBND

QĐ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông

20/02/2017 Nguyễn Bốn
5154 263/QĐ-UBND

QĐ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND tỉnh về việc xác định chiều sâu vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới của tỉnh Đắk Nông

20/02/2017 Nguyễn Bốn
5155 259/QĐ-UBND

QĐ về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông

20/02/2017 Nguyễn Bốn
5156 260/QĐ-UBND

QĐ về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y, lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông

20/02/2017 Cao Huy
5157 241/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông 

16/02/2017 Trương Thanh Tùng
5158 239/QĐ-UBND

QĐ về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng giải thể các doanh nghiệp nhà nước tỉnh Đắk Nông.

15/02/2017 Trần Xuân Hải
5159 233/QĐ-UBND

QĐ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng ngô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2017-2019

14/02/2017 Trương Thanh Tùng
5160 234/QĐ-UBND

QĐ V/v Ban hành Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch tài chính năm 2017 Dự án Tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở cho một số tỉnh trọng điểm giai đoạn 2012-2016 do Liên minh toàn cầu về Vắc xin và Tiêm chủng (GAVI) tài trợ

14/02/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh