VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
501 24/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ lĩnh vực Quốc tịch thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp 08/01/2021 Trần Xuân Hải
502 22/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng 08/01/2021 Trần Xuân Hải
503 21/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính 08/01/2021 Trần Xuân Hải
504 12/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 08/01/2021 Trần Xuân Hải
505 18/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của Chi cục Phát triển nông nghiệp 07/01/2021 Trần Xuân Hải
506 16/QĐ-UBND Hủy bỏ tính pháp lý đối với các Quyết định liên quan đến dự án Khách sạn Cao Nguyên (nay là dự án Tổ hợp Khách sạn cao cấp) tại phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 07/01/2021 Lê Trọng Yên
507 11/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu CT:Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo nhà làm việc Phòng Cảnh sát cơ động (Trụ sở làm việc Công an thành phố Gia Nghĩa cũ) 06/01/2021 Trần Xuân Hải
508 02/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021 và nhiệm vụ tuần 01/2021 05/01/2021 Phạm Ngọc Tuyển
509 7/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp trường bắn của Công an tỉnh 05/01/2021 Trần Xuân Hải
510 8/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo hệ thống mương thu nước Công an tỉnh 05/01/2021 Trần Xuân Hải
511 9/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sữa chữa, cải tạo, nâng cấp và xây dựng Trại giam của Công an tỉnh 05/01/2021 Trần Xuân Hải
512 10/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở doanh trại và nhà làm việc nghiệp vụ Cảnh sát 05/01/2021 Trần Xuân Hải
513 2008/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 31/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
514 766/BC-UBND Kết quả thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 31/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
515 765/BC-UBND Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh Đắk Nông năm 2020 31/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
516 763/BC-UBND  Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 31/12/2020 Trần Xuân Hải
517 6822/UBND-KGVX Tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 31/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
518 6815/UBND-KGVX Khẩn trương xử lý vụ tai nạn của học sinh tại Trường tiểu học Lê Hữu Trác; tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh tại trường học 31/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
519 6810/UBND-NCKSTT Triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ 30/12/2020 Trần Xuân Hải
520 1998/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Phương án quản lý rừng bền vững của Ban quản lý rừng phòng hộ Vành đai Biên giới, giai đoạn 2020 - 2029 30/12/2020 Lê Trọng Yên