VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
501 4791/UBND-KTN Chủ động phương án sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 5 18/09/2020 Trương Thanh Tùng
502 1398/QĐ-UBND Điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 865/QĐ-BCĐ ngày 11/6/2020 của Ban chỉ đạo Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 18/09/2020 Trương Thanh Tùng
503 1401/QĐ-UBND  Thu hồi 6.700 m2 đất của Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức giao UBND huyện Tuy Đức quản lý, bố trí sử dụng 18/09/2020 Trương Thanh Tùng
504 1402/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tổ chức hội chợ hàng Việt Nam năm 2020 tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 18/09/2020 Trần Xuân Hải
505 553/KH-UBND Tổ chức Tết Trung thu năm 2020 18/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
506 1397/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của huyện Cư Jút theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (Đợt 2) 17/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
507 4782/QĐ-UBND Triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 326/TB-VPCP ngày 13/9/2020 17/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
508 1394/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Khai thác mỏ Bauxit Nhân Cơ - Đắk Nông, khai trường năm thứ 6 (Đợt 4) thuộc địa phận xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông 17/09/2020 Trương Thanh Tùng
509 1395/QĐ-UBND  Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về giá đất cụ thể tại Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh 17/09/2020 Trương Thanh Tùng
510 1393/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi lợn thịt quy mô 3.000 con/đợt (6.000 con/năm) của Hộ chăn nuôi Phạm Thị Ngọc Phương tại xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 17/09/2020 Trương Thanh Tùng
511 1392/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 16/09/2020 Trương Thanh Tùng
512 1391/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi gia công 6.000 con heo thịt của Hộ gia đình Trần Thị Hải Yến tại xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông 16/09/2020 Trương Thanh Tùng
513 1390/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi 3.000 con heo thịt của Hộ gia đình Lại Thị Mai Hương tại thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 16/09/2020 Trương Thanh Tùng
514 26/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản 16/09/2020 Trương Thanh Tùng
515 1388/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án Khu đô thị mới tổ 4, phường Nghĩa Đức 16/09/2020 Trần Xuân Hải
516 1384/QĐ-UBND Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu giá trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 16/09/2020 Trần Xuân Hải
517 1383/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trung tâm Văn hóa tỉnh, hạng mục: Khối quản lý và học nghiệp vụ, khối câu lạc bộ, triển lãm, cổng, tường rào, điện ngoài nhà 16/09/2020 Trần Xuân Hải
518 489/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 37 và nhiệm vụ tuần 38 15/09/2020 Phạm Ngọc Tuyển
519 1382/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/09/2020 Trần Xuân Hải
520 1380/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án chợ phường Nghĩa Trung tại phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 14/09/2020 Trần Xuân Hải