VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
521 181/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa chuyên sâu tại thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 03/02/2021 Nguyễn Đình Trung
522 605/ĐA-UBND  Đề án thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông 03/02/2021 Nguyễn Đình Trung
523 173/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính (Vũ Duy Đông) 02/02/2021 Lê Trọng Yên
524 170/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch phân bổ, cấp phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh 02/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
525 166/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch đấu giá Quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lần 01 năm 2021 02/02/2021 Lê Trọng Yên
526 172/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông xã Nam Dong đi Đắk D’rông – Đắk Wil 02/02/2021 Trần Xuân Hải
527 169/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính (Phạm Văn Việt) 01/02/2021 Lê Trọng Yên
528 168/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của huyện Đắk R’Lấp theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ( 01/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
529 171/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính (Hồ Văn Lương) 01/02/2021 Lê Trọng Yên
530 167/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của huyện Đắk Mil theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 01/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
531 559/UBND-KGVX Triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 31/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
532 55/BC-UBND Tình hình chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 29/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
533 162/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc 1 phần năm 2020 29/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
534 552/UBND-KGVX Thực hiện một số biện pháp phòng, chống Covid-19 29/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
535 159/QĐ-UBND Điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung tập trung cấp địa phương năm 2020 - 2021 29/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
536 538/UBND-KGVX Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục 29/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
537 157/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu dân cư tập trung tổ dân phố 3 thị trấn Ea T’linh, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của Công ty Cổ phần Bất động sản Hano-Vid 28/01/2021 Lê Trọng Yên
538 158/QĐ-UBND  Điều chỉnh Phụ lục I kèm theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 16/GP-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh 28/01/2021 Lê Trọng Yên
539 103/QĐ-BTC Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn vộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2020 27/01/2021
540 53/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021 và nhiệm vụ tuần 04 27/01/2021 Phạm Ngọc Tuyển