VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
521 1550/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Chòi canh lửa 16/10/2020 Trương Thanh Tùng
522 1544/QĐ-UBND Cho phép Công ty TNHH Hùng Linh chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp kết hợp khu liên hợp thể dục thể thao (giai đoạn 2) 16/10/2020 Trương Thanh Tùng
523 1545/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm trên địa bàn huyện Đắk Song theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 16/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
524 5324/UBND-KGVX Thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020-2021 bảo đảm đúng quy định 16/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
525 1542/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa các công trình trên địa bàn huyện Krông Nô (Hạng mục: Công trình thủy lợi Đắk Rồ, trạm bơm Buôn Choih) 15/10/2020 Trương Thanh Tùng
526 1541/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Công trình: Sửa chữa các công trình trên địa bàn huyện Đắk Song(Hạng mục: Công trình Hồ Xơ Re) 15/10/2020 Trương Thanh Tùng
527 1540/QĐ-UBND  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư 05 trục đường giao thông kết nối vùng ổn định dân cư tự do tại chỗ với Tỉnh lộ 4B thuộc Dự án Ổn định dân di cư tự do xã Quảng phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1) 15/10/2020 Trương Thanh Tùng
528 5266/HD-UBND Hướng dẫn đánh giá, chấm điểm, xếp loại Đơn vị học tập 14/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
529 1536/QĐ-UBND  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp 14/10/2020 Trần Xuân Hải
530 615/BC-UBND Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý III năm 2020 14/10/2020 Nguyễn Bốn
531 5244/QĐ-UBND Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 13/10/2020 Trần Xuân Hải
532 1519/QĐ-UBND  Ban hành Tiêu chí đánh giá và Trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 13/10/2020 Trương Thanh Tùng
533 1522/QĐ-UBND  Giao đất cho Trường Mầm non Sơn Ca để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Mần non Sơn Ca phân hiệu thôn Nam Trung và thôn Nam Hải  13/10/2020 Trương Thanh Tùng
534 1524/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Nam Bình 1 của Công ty Cổ phần điện gió Nam Bình 13/10/2020 Trần Xuân Hải
535 1526/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho Trung tâm Y tế huyện Cư Jút trong thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2020-2021 13/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
536 1529/QĐ-UBND Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 13/10/2020 Trần Xuân Hải
537 1530/QĐ-UBND Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông 13/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
538 1532/QĐ-UBND Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với 07 thửa đất (Ki ốt) thu hồi của Công ty TNHH MTV Thương mại và Du lịch Đắk Nông tại thành phố Gia Nghĩa 13/10/2020 Trương Thanh Tùng
539 1518/QĐ-UBND Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trang trại chăn nuôi bò công nghệ cao Quảng Phú của Công ty Cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai 12/10/2020 Trương Thanh Tùng
540 612/BC-UBND  Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 05/10 đến 11/10/2020 và nhiệm vụ tuần 42 12/10/2020 Hoàng Văn Thuần