VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
541 1514/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 12/10/2020 Trương Thanh Tùng
542 5204/UBND-KGVX Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Tay chân miêng 10/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
543 32/GP-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Trại chăn nuôi heo thịt Phạm Thị Ngọc Phương, khai thác nước dưới đất phục vụ chăn nuôi 09/10/2020 Trương Thanh Tùng
544 1511/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Trại chăn nuôi heo thịt Phạm Thị Ngọc Phương, khai thác nước dưới đất phục vụ chăn nuôi 09/10/2020 Trương Thanh Tùng
545 1512/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Trại chăn nuôi heo thịt Trần Thị Mộng Linh, khai thác nước dưới đất phục vụ chăn nuôi 09/10/2020 Trương Thanh Tùng
546 33/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 09/10/2020 Trương Thanh Tùng
547 5182/UBND-NCKSTT  Tuyên truyền CCHC phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước 09/10/2020 Nguyễn Bốn
548 5138/UBND-KTN Chủ động ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh 07/10/2020 Trương Thanh Tùng
549 1496/QĐ-UBND Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư Trang trại chăn nuôi heo Quảng Sơn, quy mô 2.700 heo nái và 42.000 heo thịt; địa điểm xây dựng: Tại khoảnh 4, Tiểu khu 1685 và Khoảnh 6, Tiểu khu 1679, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông của Công ty TNHH chăn nuôi Quảng Sơn 07/10/2020 Trương Thanh Tùng
550 1498/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất dự án: Xây dựng thao trường huấn luyện xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông 07/10/2020 Trương Thanh Tùng
551 1505/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Chợ và khu dân cư Sùng Đức, phường Nghĩa Tân 07/10/2020 Trần Xuân Hải
552 1495/QĐ-UBND Cho Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam - Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV thuê đất để sử dụng cho hoạt động khoáng sản thuộc dự án khai thác mỏ Bauxit Nhân Cơ - Đắk Nông (Phần diện tích khai trường năm thứ 4 và năm thứ 5) 07/10/2020 Trương Thanh Tùng
553 1494/QĐ-UBND  Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa), tỉnh Đắk Nông 07/10/2020 Nguyễn Bốn
554 1490/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính 07/10/2020 Trương Thanh Tùng
555 1493/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nhà văn hóa xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 07/10/2020 Trương Thanh Tùng
556 1492/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Công trình Cụm công nghiệp huyện Krông Nô 07/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
557 1488/QĐ-UBND  Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp 06/10/2020 Trần Xuân Hải
558 608/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 28/9 đến ngày 04/10/2020 và nhiệm vụ tuần 41 06/10/2020 Phạm Ngọc Tuyển
559 1484/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Nâng cấp, cải tạo đường vào Nghĩa trang nhân dân thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa), tỉnh Đắk Nông 06/10/2020 Trương Thanh Tùng
560 1486/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Đắk Nông - Hạng mục: Trang thiết bị y tế chuyên dùng giai đoạn 2 06/10/2020 Trần Xuân Hải