VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
41 3817/UBND-KTTH Về việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 20/07/2021 Hồ Văn Mười
42 3819/UBND-KGVX V/v triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19 20/07/2021 Hồ Văn Mười
43 3771/UBND-KGVX Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 19/07/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
44 3772/UBND-KGVX  Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở Y-Dược tư nhân 19/07/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
45 3783/UBND-KTN  Chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh trên địa bàn tỉnh 19/07/2021 Lê Trọng Yên
46 475/KH-UBND  Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 19/07/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
47 475/KH-UBND Về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID -19 19/07/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
48 1023/QĐ-UBND Về việc công bố danh sách cán bộ giám định tư pháp theo vụ việc 19/07/2021 Lê Văn Chiến
49 1024/QĐ-UBND Về việc hủy bỏ công nhận giám định tư pháp theo vụ việc 19/07/2021 Lê Văn Chiến
50 1025/QĐ-UBND Về việc cấp thẻ giám định viên tư pháp 19/07/2021 Lê Văn Chiến
51 476/BC-UBND Về việc báo cáo đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 19/07/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
52 3789/UBND-KGVX V/v chủ trương tiếp nhận trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch bệnh SARS-CoV-2 19/07/2021 Hồ Văn Mười
53 3761/UBND-KTN Về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh 19/07/2021 Hồ Văn Mười
54 3760/UBND-KTN Về việc khẩn trương kiểm tra, khắc phục các sự cố của công trình cầu, ngầm, tràn thời điểm trước, trong và sau mùa mưa bão đối với hệ thống đường địa phương để bảo đảm an toàn 19/07/2021 Lê Văn Chiến
55 3754/UBND-KTTH Về việc tạm thời áp dụng Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và triển khai xây dựng Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 19/07/2021 Hồ Văn Mười
56 742/VPUBND-TB Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp BCĐ ngày 18/7/2021 19/07/2021 Nguyễn Thị Chín
57 3753/UBND-KGVX Đối tượng tiêm phòng Covid-19 đợt 3 năm 2021 17/07/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
58 1016/QĐ-UBND Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính 16/07/2021 Hồ Văn Mười
59 1017/QĐ-UBND Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính 16/07/2021 Hồ Văn Mười
60 1018/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lần 01 năm 2021 16/07/2021 Lê Trọng Yên