VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
41 75/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành về công tác phòng chống Covid-19 07/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
42 232/QĐ-UBND  Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi lợn thịt DT 48 Đắk Nông quy mô 24.000 con tại thôn 15, xã Đắk Drông, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của Công ty TNHH DT 48 Đắk Nông 05/02/2021 Lê Trọng Yên
43 233/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 05/02/2021 Lê Trọng Yên
44 220/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông từ thôn 1 vào vùng đồng bào dân tộc Mông thôn Năm Tầng, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil đến xã Cư K’nia, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 05/02/2021 Trần Xuân Hải
45 221/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hồ Đắk Klo Ou, xã Đắk Lao 05/02/2021 Trần Xuân Hải
46 228/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung thuộc kế hoạch 18 tháng Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông 05/02/2021 Trần Xuân Hải
47 229/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Nhà truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh 05/02/2021 Trần Xuân Hải
48 230/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo trụ sở làm việc Sở Công Thương 05/02/2021 Trần Xuân Hải
49 74/BC-UBND Tình hình chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 05/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
50 73/KH-UBND Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa “Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên” năm 2021 05/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
51 681/UBND-KGVX Chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị 05/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
52 206/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 05/02/2021 Nguyễn Đình Trung
53 204/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực hiện chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số 05/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
54 197/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu vực trung tâm thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa) 04/02/2021 Trần Xuân Hải
55 199/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông 04/02/2021 Trần Xuân Hải
56 200/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở cơ quan Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông 04/02/2021 Trần Xuân Hải
57 201/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Chống xuống cấp tu bổ di tích địa điểm lưu niệm N’Trang Gưh, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, Hạng mục: Nhà Bia tưởng niệm và hạ tầng kỹ thuật 04/02/2021 Trần Xuân Hải
58 202/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:Thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh - Hạng mục: San lấp mặt bằng, kè ốp mái taluy, cống thoát nước 04/02/2021 Trần Xuân Hải
59 653/UBND-KGVX Triển khai thực hiện Chương trình “Điều ước cho em” 04/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
60 198/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hạ tầng kỹ thuật kết nối khu vực đồi Đắk Nur 04/02/2021 Trần Xuân Hải