VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
581 91/QĐ-UND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư thuộc dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Nông (khu Hồ Đại La), thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1) 19/01/2021 Lê Trọng Yên
582 30/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021 và nhiệm vụ tuần 03 19/01/2021 Phạm Ngọc Tuyển
583 80/QĐ-UBND Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2021-2026 19/01/2021 Nguyễn Đình Trung
584 28/KH-UBND Thực hiện tăng cường tiết kiệm điện đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ 19/01/2021 Trần Xuân Hải
585 90/QĐ-UBND Phê duyệt “Đề án phát triển thủy sản tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035” 19/01/2021 Lê Trọng Yên
586 79/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 18/01/2021 Trần Xuân Hải
587 290/UBND-KGVX Triển khai thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non 18/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
588 72/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở làm việc HĐND-UBND xã Đắk Som 18/01/2021 Trần Xuân Hải
589 74/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: Đường vành đai kết nối các xã trong huyện (D10), huyện Krông Nô 18/01/2021 Trần Xuân Hải
590 75/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Lê Hữu Trác, thị trấn Kiến Đức đi xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức 18/01/2021 Trần Xuân Hải
591 77/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung tập trung cấp địa phương năm 2020 - 2021 18/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
592 78/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa 02 bảng chào tại cửa khẩu Đắk Pơ, huyện Đắk Mil và cửa khẩu Bu Prăng, huyện Tuy Đức 18/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
593 68/QĐ-UBND Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Đắk Nông 15/01/2021 Nguyễn Đình Trung
594 69/QĐ-UBND Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Đắk Nông 15/01/2021 Nguyễn Đình Trung
595 59/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 15/01/2021 Trần Xuân Hải
596 274/UBND-KTN Thực hiện Công điện khẩn số 170/CĐ-BNN-TY ngày 11/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/01/2021 Lê Trọng Yên
597 68/QĐ-UBND Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Đắk Nông 15/01/2021 Nguyễn Đình Trung
598 71/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính (Công ty TNHH Vân Anh Hoàng Diệu) 15/01/2021 Lê Trọng Yên
599 24/BC-UBND Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 15/01/2021 Nguyễn Đình Trung
600 67/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư Trang trại chăn nuôi heo Quảng Sơn 15/01/2021 Nguyễn Đình Trung