VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
581 1462/QĐ-UBND Thu hồi 5.230 m2 đất của Công ty Cổ phần Phát triển sản xuất thương mại Sài Gòn giao UBND huyện Đắk R’lấp quản lý, bố trí sử dụng 30/09/2020 Trương Thanh Tùng
582 1451/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của huyện Tuy Đức theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (Đợt 2) 30/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
583 593/BC-UBND Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 30/09/2020 Trần Xuân Hải
584 1454/QĐ-UBND Hỗ trợ gạo học kỳ I năm học 2020 - 2021 cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 30/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
585 1453/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của huyện Tuy Đức theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (Đợt 2) 30/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
586 1452/QĐ-UBND Điều chỉnh danh sách hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020 của huyện Cư Jút 30/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
587 1450/QĐ-UBND Điều chỉnh diện tích khu đất thực hiện dự án tại Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông 30/09/2020 Trần Xuân Hải
588 5008/UBND-KGVX Đăng tải Thư chúc Tết Trung thu năm 2020 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 29/09/2020 Nguyễn Thị Chín
589 592/QĐ-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 21/9 đến ngày 27/9/2020 và nhiệm vụ tuần 40 29/09/2020 Trần Văn Diêu
590 1445a/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính  28/09/2020 Trương Thanh Tùng
591 1447a/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính 28/09/2020 Trương Thanh Tùng
592 1446a/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính 28/09/2020 Trương Thanh Tùng
593 1444a/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính  28/09/2020 Trương Thanh Tùng
594 1440a/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính 28/09/2020 Trương Thanh Tùng
595 1441a/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính 28/09/2020 Trương Thanh Tùng
596 1442a/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính 28/09/2020 Trương Thanh Tùng
597 1443a/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính 28/09/2020 Trương Thanh Tùng
598 04/CĐ-UBND Phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh 28/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
599 1446/QĐ-UBND  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/09/2020 Trần Xuân Hải
600 1445/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoa học, công nghệ và môi trường thực hiện trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28/09/2020 Trần Xuân Hải