VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
601 30/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 28/09/2020 Trương Thanh Tùng
602 1441/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, huyết thanh phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và Bệnh viện đa khoa tỉnh 28/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
603 1442/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH MTV Thuận Tâm Đắk Nông, khai thác nước dưới đất phục vụ sản xuất 28/09/2020 Trương Thanh Tùng
604 1438/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính  25/09/2020 Trương Thanh Tùng
605 29/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 25/09/2020 Trương Thanh Tùng
606 1437/QĐ-UBND  Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Hộ kinh doanh Văn Đức Quang, khai thác nước dưới đất phục vụ chăn nuôi 25/09/2020 Trương Thanh Tùng
607 1433/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung các nội dung tại Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 25/09/2020 Trương Thanh Tùng
608 1434/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Đắk Nông 25/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
609 580/Kh-UBND Tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
610 4892/UBND-KGVX Triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 337/TB-VPCP ngày 21/9/2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
611 1425/QĐ-UBND Phê duyệt dự án trồng xoài tại bon Đắk Láp, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
612 1426/QĐ-UBND Phê duyệt dự án nuôi bò sinh sản tại tại Bon U’Sroong, xã Đắk D’Rông, huyện Cư Jút thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
613 1427/QĐ-UBND Phê duyệt dự án nuôi bò sinh sản tại bon Pinao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’Lấp thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
614 1422/QĐ-UBND Phê duyệt dự án bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm tại xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’Lấp và xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
615 1423/QĐ-UBND Phê duyệt dự án nuôi bò sinh sản tại xã Đắk Nang, huyện Krông Nô thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
616 1424/QĐ-UBND Phê duyệt dự án nuôi heo rừng lai tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
617 1419/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Quy trình nội bộ thực hiện tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh trong lĩnh vực Thủy lợi và Phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23/09/2020 Trần Xuân Hải
618 1417/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh đối với các dự án xây dựng phương án giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh 22/09/2020 Trương Thanh Tùng
619 1418/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch phân bổ, cấp phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho Nhân dân bị ảnh hưởng do nắng nóng, hạn hán trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 22/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
620 1416/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 22/09/2020 Trần Xuân Hải