VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
621 1413/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học cơ sở hạng II lên hạng I và Giáo viên trung học phổ thông hạng III lên hạng II các cơ sở giáo dục công lập năm 2020 22/09/2020 Nguyễn Bốn
622 1411/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Sơn Hải, khai thác nước dưới đất phục vụ chăn nuôi 22/09/2020 Trương Thanh Tùng
623 28/GP-UBND Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 22/09/2020 Trương Thanh Tùng
624 574/QĐ-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 14/9 đến ngày 20/9/2020 và nhiệm vụ tuần 39 22/09/2020 Phạm Ngọc Tuyển
625 555/BC-UBND Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 21/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
626 4811/UBND-KGVX Sử dụng địa danh “Krông Nô” của Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp huyện Krông Nô 21/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
627 12/CT-UBND Tăng cường trách nhiệm quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 18/09/2020 Trương Thanh Tùng
628 4791/UBND-KTN Chủ động phương án sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 5 18/09/2020 Trương Thanh Tùng
629 1398/QĐ-UBND Điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 865/QĐ-BCĐ ngày 11/6/2020 của Ban chỉ đạo Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 18/09/2020 Trương Thanh Tùng
630 1401/QĐ-UBND  Thu hồi 6.700 m2 đất của Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức giao UBND huyện Tuy Đức quản lý, bố trí sử dụng 18/09/2020 Trương Thanh Tùng
631 1402/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tổ chức hội chợ hàng Việt Nam năm 2020 tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 18/09/2020 Trần Xuân Hải
632 553/KH-UBND Tổ chức Tết Trung thu năm 2020 18/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
633 1397/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của huyện Cư Jút theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (Đợt 2) 17/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
634 4782/QĐ-UBND Triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 326/TB-VPCP ngày 13/9/2020 17/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
635 1394/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Khai thác mỏ Bauxit Nhân Cơ - Đắk Nông, khai trường năm thứ 6 (Đợt 4) thuộc địa phận xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông 17/09/2020 Trương Thanh Tùng
636 1395/QĐ-UBND  Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về giá đất cụ thể tại Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh 17/09/2020 Trương Thanh Tùng
637 1393/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi lợn thịt quy mô 3.000 con/đợt (6.000 con/năm) của Hộ chăn nuôi Phạm Thị Ngọc Phương tại xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 17/09/2020 Trương Thanh Tùng
638 1392/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 16/09/2020 Trương Thanh Tùng
639 1391/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi gia công 6.000 con heo thịt của Hộ gia đình Trần Thị Hải Yến tại xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông 16/09/2020 Trương Thanh Tùng
640 1390/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi 3.000 con heo thịt của Hộ gia đình Lại Thị Mai Hương tại thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 16/09/2020 Trương Thanh Tùng