VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
641 26/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản 16/09/2020 Trương Thanh Tùng
642 1388/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án Khu đô thị mới tổ 4, phường Nghĩa Đức 16/09/2020 Trần Xuân Hải
643 1384/QĐ-UBND Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu giá trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 16/09/2020 Trần Xuân Hải
644 1383/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trung tâm Văn hóa tỉnh, hạng mục: Khối quản lý và học nghiệp vụ, khối câu lạc bộ, triển lãm, cổng, tường rào, điện ngoài nhà 16/09/2020 Trần Xuân Hải
645 489/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 37 và nhiệm vụ tuần 38 15/09/2020 Phạm Ngọc Tuyển
646 1382/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/09/2020 Trần Xuân Hải
647 1380/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án chợ phường Nghĩa Trung tại phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 14/09/2020 Trần Xuân Hải
648 1377/QĐ-UBND  Giao đất cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông để xây dựng Trụ sở và kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Mil 14/09/2020 Trương Thanh Tùng
649 4678/UBND-KTN Yập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng 14/09/2020 Trần Xuân Hải
650 1366/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Công trình các trục đường chính huyện Đắk Mil (tuyến Phan Bội Châu) tại xã Đắk Lao và Thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil 11/09/2020 Trương Thanh Tùng
651 1370/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 08 thửa đất thu hồi của Công ty TNHH MTV Thương mại và Du lịch Đắk Nông tại thành phố Gia Nghĩa 11/09/2020 Trương Thanh Tùng
652 485/BC-UBND Triển khai Chương trình thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 11/09/2020 Trần Xuân Hải
653 25/GP-UBND Giấy phép khai thác nước mặt Hồ chứa nước Đắk Nting 11/09/2020 Trương Thanh Tùng
654 4666/UBND-KGVX Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới 11/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
655 4641/UBND-KGVX Triển khai thực hiện Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục 10/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
656 1364/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021- 2025 10/09/2020 Trần Xuân Hải
657 1362/QĐ-UBND  Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy 10/09/2020 Trần Xuân Hải
658 1360/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung: dự án cấp bách sắp xếp, ổn định dân di cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trực và xã Đắk Ngo huyện Tuy Đức tỉnh Đăk Nông 10/09/2020 Trần Xuân Hải
659 479/BC-UBND  Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 31/8 đến ngày 06/9/2020 và nhiệm vụ tuần 37 10/09/2020 Phạm Ngọc Tuyển
660 1356/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 09/09/2020 Trần Xuân Hải