VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
641 6815/UBND-KGVX Khẩn trương xử lý vụ tai nạn của học sinh tại Trường tiểu học Lê Hữu Trác; tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh tại trường học 31/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
642 6810/UBND-NCKSTT Triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ 30/12/2020 Trần Xuân Hải
643 1998/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Phương án quản lý rừng bền vững của Ban quản lý rừng phòng hộ Vành đai Biên giới, giai đoạn 2020 - 2029 30/12/2020 Lê Trọng Yên
644 1997/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Phương án quản lý rừng bền vững của Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa, giai đoạn 2020 - 2029 30/12/2020 Lê Trọng Yên
645 1987/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 30/12/2020 Lê Trọng Yên
646 761/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020 và nhiệm vụ tuần 53 29/12/2020 Phạm Ngọc Tuyển
647 6787/UBND-KGVX Thực hiện Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về  việc Phòng, chống dịch Covid - 19 29/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
648 1965/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 29/12/2020 Lê Trọng Yên
649 1964/QĐ-UBND Công nhận các tác phẩm, nhóm tác phẩm, công trình, cụm công trình đạt Giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh Đắk Nông lần II, năm 2020 29/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
650 1953/QĐ-UBND Xếp hạng doanh nghiệp nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao 28/12/2020 Trần Xuân Hải
651 1954/QĐ-UBND Xếp hạng doanh nghiệp nhà nước đối với Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Tây Nguyên 28/12/2020 Trần Xuân Hải
652 1955/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh. 28/12/2020 Trần Xuân Hải
653 1956/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh 28/12/2020 Trần Xuân Hải
654 1957/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 28/12/2020 Trần Xuân Hải
655 1959/QĐ-UBND Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Đường vành đai phía đông, huyện Đắk Song (đợt 2 - phần địa giới hành chính xã Nam Bình) 28/12/2020 Lê Trọng Yên
656 787/BC-SNN Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả", vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) tỉnh Đăk Nông năm 2020 25/12/2020 Hoàng Trung Thơ
657 1927/QĐ-UBND Ban hành Quy chế xét tuyển hưởng chính sách thu hút đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020 25/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
658 1923/QĐ-UBND Công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đắk Nông, đợt 2 năm 2020 25/12/2020 Lê Trọng Yên
659 1924/QĐ-UBND Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư Jút để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng 25/12/2020 Lê Trọng Yên
660 1925/QĐ-UBND Giao đất cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư Jút để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng 25/12/2020 Lê Trọng Yên