VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
661 1358/QĐ-UBND  Phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của huyện Đắk Song theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 09/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
662 1355/QĐ-UBND  Công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đắk Nông, đợt 1 năm 2020 09/09/2020 Trương Thanh Tùng
663 477/KH-UBND Triển khai các chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin bại liệt (IPV), Sởi - Rubella, Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) và uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020 09/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
664 478/KH-UBND Hành động tiến tới loại trừ HIV, Viêm gan B và Giang mai lây truyền từ mẹ sang con trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2020 - 2030 09/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
665 1353/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án: Cấp bách sắp xếp ổn định dân di cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trực và xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 08/09/2020 Trần Xuân Hải
666 1349/QĐ-UBND Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 08/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
667 1350/QĐ-UBND Cho phép các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh được thực hiện cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với người được cách ly tự nguyện chi trả và người nhập cảnh 08/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
668 476/QĐ-UBND Thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 08/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
669 1348/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường bộ, lĩnh vực Vận tải du lịch thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải 07/09/2020 Trần Xuân Hải
670 1347/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm ISO điện tử tỉnh Đắk Nông 07/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
671 473/KH-UBND Kế hoạch triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 07/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
672 1341/QĐ-UBND  Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp 04/09/2020 Trần Xuân Hải
673 1344/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo khối nhà ở học viên Trung đoàn 994 04/09/2020 Trần Xuân Hải
674 1343/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa đổi, bổ sung định mức kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh 04/09/2020 Trần Xuân Hải
675 4551/UBND-KTN Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 01/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ 04/09/2020 Trương Thanh Tùng
676 1336/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trang bị Pano quảng bá chéo cho mạng lưới các công viên địa chất Quốc gia theo đề nghị của Unesco Việt Nam 04/09/2020 Trần Xuân Hải
677 1335/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức 04/09/2020 Trần Xuân Hải
678 1332/QĐ-UBND Cho phép thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thiện Tâm 04/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
679 4507/UBND-KGVX  Triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 03/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
680 1329/QĐ-UBND Điều chỉnh thông tin người dân của thành phố Gia Nghĩa gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 03/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh