VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
681 1880/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính 16/12/2020 Lê Trọng Yên
682 1878/QĐ-UBND Phê duyệt Danh sách công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh 15/12/2020 Trần Xuân Hải
683 1869/QĐ-UBND Tặng Thiếp mừng thọ của Chủ tịch UBND tỉnh cho người cao tuổi thọ 90, 95 tuổi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 15/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
684 1871/QĐ-UBND  Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu vực trung tâm thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa) 15/12/2020 Trần Xuân Hải
685 6445/UBND-KTTH Thực hiện và tăng cường quản lý kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 15/12/2020 Nguyễn Đình Trung
686 1872/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua bơm kim tiêm nhựa phục vụ chiến dịch tiêm chủng vắc xin Bạch hầu giai đoạn II trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020 15/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
687 1875/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Đề án khoanh vùng và đề xuất phương án bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 15/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
688 650/UBND-KGVX Hướng dẫn một số điểm tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 15/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
689 6446/UBND-KTTH Hướng dẫn một số điểm tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 15/12/2020 Nguyễn Đình Trung
690 1876/QĐ-UBND Ban hành quy định mô hình kết nối mạng của cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 15/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
691 1863/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường liên xã Đức Minh - Thuận An, huyện Đắk Mil 14/12/2020 Nguyễn Đình Trung
692 1864/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông từ cửa khẩu Đắk Per, xã Thuận An đi tỉnh lộ 3 (ĐT.683) xã Đức Minh, huyện Đắk Mil (giai đoạn 1) 14/12/2020 Nguyễn Đình Trung
693 1865/QĐ-UBND Thu hồi đất của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh; giao đất cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Đắk Glong để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường bắn, thao trường huấn luyện 14/12/2020 Lê Trọng Yên
694 1867/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M’Nông do N’Trang Lơng lãnh đạo – Giai đoạn 1 Hạng mục: Bể nước PCCC, giếng khoan và hệ thống PCCC ngoài nhà đồn Bunmera 14/12/2020 Nguyễn Đình Trung
695 1854/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng Trụ sở và kho lưu trữ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông 11/12/2020 Trần Xuân Hải
696 6422/UBND-KTN Triển khai chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm lông móng giai đoạn 2021-2025 11/12/2020 Lê Trọng Yên
697 1848/QĐ-UBND Thu hồi đất của Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16; đồng thời, giao diện tích 100.125,9 m2 đất cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Tuy Đức để xây dựng khu sơ tán kết hợp mục đích quản lý, bảo vệ rừng 10/12/2020 Lê Trọng Yên
698 720/KH-UBND Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Đắk Nông năm 2021 10/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
699 1843/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án khung nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 10/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
700 36/GP-UBND  Giấy phép khai thác nước dưới đất  10/12/2020 Lê Trọng Yên