VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
701 4396/UBND-KGVX Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 24/8/2020 26/08/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
702 1284/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung dự án: Hồ chứa nước Đắk N’Ting, tỉnh Đắk Nông 26/08/2020 Trần Xuân Hải
703 1262/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu : Đo vẽ bản đồ địa chính và cắm cọc phân lô, tiểu dự án Giải phóng mặt bằng, khu tái định cư phía Đông hồ trung tâm và đường Đ2 thuộc dự án Hồ Gia Nghĩa ( đề nghị cập nhật bản này thay thế bản đã gửi trước ) 26/08/2020 Trần Xuân Hải
704 452/QĐ-UBND Tiếp nhận, đón công dân Đắk Nông đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng có nguyện vọng về Đắk Nông do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 26/08/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
705 1280/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch thu hút bác sĩ và bác sĩ sau đại học về công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020 26/08/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
706 1267/QĐ-UBND  Phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lần 01 năm 2020 25/08/2020 Trương Thanh Tùng
707 1270/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước Tỉnh lộ 2, Tỉnh lộ 5, Tỉnh lộ 6 25/08/2020 Trần Xuân Hải
708 1273/QĐ-UBND Giải thể Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Đắk Nông 25/08/2020 Nguyễn Bốn
709 1274/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực Quản tài viên và Hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp 25/08/2020 Trần Xuân Hải
710 1275/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình: “Theo dõi, cập nhật số liệu, tính toán dự báo vận hành và giám sát điều tiết hồ thủy điện Buôn Tua Srah” 25/08/2020 Trương Thanh Tùng
711 1276/QĐ-UBND Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông 25/08/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
712 1278/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Phương án phân bổ kinh phí quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng năm 2020 của Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung 25/08/2020 Trương Thanh Tùng
713 450/BC-UBND  Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 17/8 đến ngày 23/8/2020 và nhiệm vụ tuần 35 25/08/2020 Phạm Ngọc Tuyển
714 23/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 25/08/2020 Trương Thanh Tùng
715 1266/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Cấp nước và Phát triển đô thị Đắk Nông 25/08/2020 Trương Thanh Tùng
716 4331/UBND-KGVX Triển khai Kết luận số 919-KL/TU ngày 20/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 24/08/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
717 1263/QĐ-UBND  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung thuộc Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020, do EU tài trợ 24/08/2020 Trần Xuân Hải
718 1262/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đo vẽ bản đồ địa chính và cắm cọc phân lô, Tiểu dự án Giải phóng mặt bằng, Khu tái định cư phía Đông hồ Trung tâm và đường Đ2, thuộc dự án Hồ Gia Nghĩa 24/08/2020 Trần Xuân Hải
719 1261/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương, giai đoạn 2014 - 2020 24/08/2020 Trần Xuân Hải
720 1259/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước Tỉnh lộ 3, Tỉnh lộ 4B 24/08/2020 Trần Xuân Hải