VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
721 1256/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kè chống sạt lở sông Đắk Nang, thôn Phú Tân, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Kè chống sạt lở) 24/08/2020 Trần Xuân Hải
722 1250/QĐ-UBND  Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Tư vấn, cung cấp và lắp đặt thiết bị dạy học chương trình giáo dục STEM 21/08/2020 Nguyễn Bốn
723 1248/QĐ-UBND Bổ sung danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn các huyện: Tuy Đức, Krông Nô và Đắk Song 20/08/2020 Trương Thanh Tùng
724 1247/QĐ-UBND  Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm công cụ hỗ trợ cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2020 20/08/2020 Nguyễn Bốn
725 1246/QĐ-UBND Ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nợ chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 20/08/2020 Nguyễn Bốn
726 4281/UBND-KTTH Báo cáo kết quả thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa phương 06 tháng đầu năm 2020 20/08/2020 Nguyễn Bốn
727 1245/QĐ-UBND Điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng đối với ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc BQLDA giao thông, dân dụng, công nghiệp 20/08/2020 Nguyễn Bốn
728 1241/QĐ-UBND Đính chính diện tích thu hồi tại Điều 1, Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông 19/08/2020 Trương Thanh Tùng
729 4255/UBND-KGVX Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay của tỉnh Đắk Nông 19/08/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
730 1238/QĐ-UBND  Triển khai thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/08/2020 Trương Thanh Tùng
731 1237/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm cặp tài liệu phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII 19/08/2020 Nguyễn Bốn
732 438/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 10/8 đến ngày 16/8/2020 và nhiệm vụ tuần 34 19/08/2020 Phạm Ngọc Tuyển
733 4223/UBND-KTN Chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và đảm bảo an toàn hồ đập 18/08/2020 Trương Thanh Tùng
734 1225/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Công trình Nghĩa địa thôn Đức Lập, xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô 17/08/2020 Trương Thanh Tùng
735 1224/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh 17/08/2020 Trần Xuân Hải
736 1223/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp 17/08/2020 Trần Xuân Hải
737 1217/QĐ-UBND Giao đất cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Krông Nô 14/08/2020 Trương Thanh Tùng
738 4180/UBND-KGVX  Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 14/08/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
739 1218/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp tuyến đường giao thông nội vùng thuộc dự án Ổn định dân di cư tự do xã Đắk N’Drót, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1) 14/08/2020 Trần Xuân Hải
740 1219/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Kè bảo vệ dân cư và vùng trọng điểm sản xuất lương thực dọc sông Krông Nô (giai đoạn 1) 14/08/2020 Trần Xuân Hải