VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
741 1216/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Hệ thống phần mềm chuyển đổi số hồ sơ trong công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng, quản lý thư viện 14/08/2020 Nguyễn Bốn
742 434/KH-UBND Triển khai Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 14/08/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
743 1214/QĐ-UBND  Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư số 3, phường Nghĩa Trung 14/08/2020 Trần Xuân Hải
744 1461/UBND-KGVX Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19 13/08/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
745 4162/UBND-KTTH Triển khai Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh 13/08/2020 Nguyễn Bốn
746 1207/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chức danh Bí thư Tỉnh ủy 13/08/2020 Nguyễn Bốn
747 4146/UBND-KTN  Tổ chức triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020 - 2025 13/08/2020 Trương Thanh Tùng
748 433/KH-UBND Triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp bền vững theo chuỗi liên kết giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 13/08/2020 Trương Thanh Tùng
749 1205/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nhà lớp học (13 phòng, 03 dãy nhà) Trường Trung học phổ thông Chu Văn An 13/08/2020 Trần Xuân Hải
750 1200/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện hạng mục Kè bờ đông thuộc Tiểu dự án giải phóng mặt bằng khu tái định cư phía Đông hồ Trung tâm và đường Đ2, dự án Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa), tỉnh Đắk Nông 12/08/2020 Trương Thanh Tùng
751 431/KH-UBND Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 12/08/2020 Trần Xuân Hải
752 430/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 03/8 đến ngày 09/8/2020 và nhiệm vụ tuần 33 12/08/2020 Phạm Ngọc Tuyển
753 10/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 12/08/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
754 1198/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 12/08/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
755 427/KH-UBND Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Kế hoạch xét tuyển vào vị trí việc làm đối với sinh viên cử tuyển tỉnh Đắk Nông 12/08/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
756 1196/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm của huyện Đắk Glong theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 12/08/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
757 1194/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu số 1 dọc đường Bắc-Nam giai đoạn 2 11/08/2020 Trần Xuân Hải
758 1193/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Điểm dân cư số 6, khu vực Sùng Đức 11/08/2020 Trần Xuân Hải
759 1192/QĐ-UBND  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Quy hoạch chung đô thị Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đến năm 2035 11/08/2020 Trần Xuân Hải
760 1191/QĐ-UBND Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Nâm N’Jang huyện Đắk Song 11/08/2020 Trương Thanh Tùng