VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
61 1015/QĐ-UBND Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính 16/07/2021 Hồ Văn Mười
62 3728/UBND-NCKSTT Về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh Đắk Nông năm 2021 16/07/2021 Lê Văn Chiến
63 1020/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khu đô thị mới số 3, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 16/07/2021 Lê Trọng Yên
64 1019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng 16/07/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
65 1021/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đối tượng tinh giản biên chế đợt III lần 2 năm 2021 của tỉnh Đắk Nông 16/07/2021 Hồ Văn Mười
66 1002/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm giám định viên pháp y 15/07/2021 Lê Văn Chiến
67 1008/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính 15/07/2021 Hồ Văn Mười
68 1012/QĐ-UBND Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 15/07/2021 Hồ Văn Mười
69 3719/UBND-NCKSTT Về việc tiếp tục theo dõi, tham mưu thực hiện văn bản pháp luật của Trung ương và xử lý các nội dung xung đột, mâu thuẫn về pháp luật 15/07/2021 Lê Văn Chiến
70 999/QĐ-UBND Về việc phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Krông Nô, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Ngọc Sơn 14/07/2021 Hồ Văn Mười
71 1000/QĐ-UBND Về việc phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Nô, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Xuân Danh 14/07/2021 Hồ Văn Mười
72 1001/QĐ-UBND Về việc phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Nô, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Đăng Ánh 14/07/2021 Hồ Văn Mười
73 460/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 27 (từ ngày 05/7/2021 đến ngày 11/7/2021) và nhiệm vụ tuần 28 14/07/2021 Phạm Ngọc Tuyển
74 984/QĐ-UBND  Về việc phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân 13/07/2021 Hồ Văn Mười
75 3597/UBND-KGVX Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 12/07/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
76 980/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án: Đường giao thông từ của khẩu Đắk Per, xã Thuận An đi Tỉnh lộ 3 (ĐT.683), xã Đức Minh, huyện Đắk Mil (giai đoạn 1) 12/07/2021 Lê Văn Chiến
77 963/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông 12/07/2021 Lê Văn Chiến
78 981/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư Khu tái định cư B - giai đoạn 1 (đợt 3) thuộc dự án Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa 12/07/2021 Lê Trọng Yên
79 982/QĐ-UBND Về việc ủy quyền quyết định thiết lập cách ly y tế và kết thúc cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, thành phố 12/07/2021 Hồ Văn Mười
80 983/QĐ-UBND Về việc cách ly phong tỏa nhà bà Cao Thị Quý với 4 nhà liền kề thuộc tổ 1, thôn 7, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'Lấp tỉnh Đắk Nông 12/07/2021 Hồ Văn Mười