VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
61 189/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 04/02/2021 Lê Trọng Yên
62 191/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường vào đồn Biên phòng Đắk Dang (769) 04/02/2021 Trần Xuân Hải
63 192/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của huyện Đắk R’Lấp 04/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
64 67/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 04/02/2021 Trần Xuân Hải
65 68/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021 và nhiệm vụ tuần 05 04/02/2021 Phạm Ngọc Tuyển
66 71/Kh-UBND Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 04/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
67 193/QĐ-UBND  Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 04/02/2021 Lê Trọng Yên
68 194/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học phổ thông Đắk Glong (giai đoạn 3); Hạng mục: 08 phòng học bộ môn cùng trang thiết bị kèm theo; Khu thể dục thể chất và hệ thống tường rào xung quanh 04/02/2021 Trần Xuân Hải
69 195/QĐ-UBND  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông 04/02/2021 Trần Xuân Hải
70 196/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của huyện Đắk Mil 04/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
71 181/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa chuyên sâu tại thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 03/02/2021 Nguyễn Đình Trung
72 605/ĐA-UBND  Đề án thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông 03/02/2021 Nguyễn Đình Trung
73 173/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính (Vũ Duy Đông) 02/02/2021 Lê Trọng Yên
74 170/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch phân bổ, cấp phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh 02/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
75 166/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch đấu giá Quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lần 01 năm 2021 02/02/2021 Lê Trọng Yên
76 172/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông xã Nam Dong đi Đắk D’rông – Đắk Wil 02/02/2021 Trần Xuân Hải
77 169/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính (Phạm Văn Việt) 01/02/2021 Lê Trọng Yên
78 168/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của huyện Đắk R’Lấp theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ( 01/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
79 171/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính (Hồ Văn Lương) 01/02/2021 Lê Trọng Yên
80 167/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của huyện Đắk Mil theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 01/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh