VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
781 03/CĐ-UBND

Về việc tăng cường triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

02/08/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
782 3882/UBND-KGVX

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

01/08/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
783 1120/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa, nâng cấp Tỉnh lộ 1 31/07/2020 Trần Xuân Hải
784 1117/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của huyện Đắk Song theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 31/07/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
785 1118/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Trại chăn nuôi heo Nguyễn Văn Mạnh, khai thác nước dưới đất phục vụ chăn nuôi 31/07/2020 Trương Thanh Tùng
786 406/QĐ-UBND Công tác tuyển dụng, sử dụng, sắp xếp, bồi dưỡng, bố trí đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 31/07/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
787 22/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 31/07/2020 Trương Thanh Tùng
788 1119/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình các trục đường khu trung tâm hành chính huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 31/07/2020 Trương Thanh Tùng
789 1116/QĐ-UBND Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa của Công ty TNHH một thành viên ESG Viet Land 31/07/2020 Nguyễn Bốn
790 3864/UBND-KGVX Triển khai thực hiện Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ 31/07/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
791 3863/UBND-KGVX Cung cấp và xử lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh 31/07/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
792 1110/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua phim truyện và chương trình giải trí năm 2020 30/07/2020 Trần Xuân Hải
793 1103/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 30/07/2020 Trần Xuân Hải
794 17/2020/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 30/07/2020 Trương Thanh Tùng
795 1104/QĐ-UBND  Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Hồ chứa nước Đắk N’ting, tỉnh Đắk Nông tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông 30/07/2020 Trương Thanh Tùng
796 1106/QĐ-UBND Điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 30/07/2020 Trương Thanh Tùng
797 1100/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 29/07/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
798 397/QĐ-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 20/7 đến ngày 26/7/2020 và nhiệm vụ tuần 31 29/07/2020 Phạm Ngọc Tuyển
799 1098/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 29/07/2020 Trần Xuân Hải
800 394/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 29/07/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh