VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
821 1041/QĐ-UBND  Thu hồi đất của Trường Mầm non Sơn Ca giao UBND huyện Krông Nô quản lý, bố trí sử dụng 20/07/2020 Trương Thanh Tùng
822 1024/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 16/07/2020 Trần Xuân Hải
823 1031/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm trên địa bàn huyện Đắk Song theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 16/07/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
824 378/BC-UBND Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý II năm 2020 16/07/2020 Nguyễn Bốn
825 379/KH-UBND Cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Đắk Nông năm 2020 16/07/2020 Nguyễn Bốn
826 1023/QĐ-UBND Điều chỉnh một số nội dung giá đất cụ thể tại Phụ lục 1a ban hành kèm theo Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 và nội dung thứ 2 tại phần Ghi chú của Phụ lục số 1, 2 ban hành kèm theo Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh 16/07/2020 Trương Thanh Tùng
827 1022/QĐ-UBND  Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2020 - 2021 16/07/2020 Trần Xuân Hải
828 3547/UBND-KGVX Triển khai Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 12/7/2020 của Văn phòng Chính phủ 16/07/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
829 1025/QĐ-UBND  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và quy trình nội bộ thực hiện tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh lĩnh vực Đầu tư nông nghiệp công nghệ cao thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16/07/2020 Trần Xuân Hải
830 1027/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương 16/07/2020 Trần Xuân Hải
831 1028/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 16/07/2020 Trần Xuân Hải
832 1026/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp 16/07/2020 Trần Xuân Hải
833 1021/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (đợt 2) và người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (đợt 5) trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 15/07/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
834 1014/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm, lắp đặt 10 trạm đo mực nước tự động trên các sông, suối phục vụ dự báo, cảnh báo nguồn nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 15/07/2020 Trương Thanh Tùng
835 375/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 06/7 đến ngày 12/7/2020 và nhiệm vụ tuần 29 15/07/2020 Phạm Ngọc Tuyển
836 1013/QĐ-UBND Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp và xếp loại người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do UBND tỉnh Đắk Nông làm chủ sở hữu năm 2019 14/07/2020 Trần Xuân Hải
837 1009/QĐ-UBND Phê duyệt hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 13/07/2020 Trần Xuân Hải
838 1003/QĐ-UBND  Thu hồi đất của Công ty Cổ phần cà phê Thuận An để xây dựng Trụ sở và kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Mil 13/07/2020 Trương Thanh Tùng
839 1005/QĐ-UBND  Thu hồi đất của Công ty Cổ phần cà phê Thuận An để xây dựng Trụ sở Công an huyện Đắk Mil 13/07/2020 Trương Thanh Tùng
840 1007/QĐ-UBND  Giao đất cho Giáo họ Nhật Hà để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình tôn giáo 13/07/2020 Trương Thanh Tùng