VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
841 998/QĐ-UBND Cho Công ty TNHH chăn nuôi Khang Thọ thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án trang trại chăn nuôi 48.000 con heo hậu bị Khang Thọ 10/07/2020 Trương Thanh Tùng
842 06/CT-UBND Tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác đất làm vật liệu san lấp và san lấp mặt bằng thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 10/07/2020 Trương Thanh Tùng
843 3397/UBND-KGVX Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Bạch hầu tại Công điện số 862/CĐ-TTg ngày 08/7/2020 10/07/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
844 996/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động trên địa bàn huyện Đắk Mil theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 10/07/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
845 991/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Triển khai cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực, đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 09/07/2020 Trương Thanh Tùng
846 992/QĐ-UBND Thu hồi đất của Lâm trường Thanh Niên (cũ) giao UBND huyện Đắk Mil quản lý, bố trí sử dụng 09/07/2020 Trương Thanh Tùng
847 995/QĐ-UBND Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông 09/07/2020 Trương Thanh Tùng
848 988/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền quản lý của Sở văn hóa - Thể thao - Du lịch 08/07/2020 Trần Xuân Hải
849 367/BC-UBND  Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 29/6 đến ngày 05/7/2020 và nhiệm vụ tuần 28 08/07/2020 Phạm Ngọc Tuyển
850 975/QĐ-UBND Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết “Hệ thống phần mềm chuyển đổi số hồ sơ trong công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng, quản lý thư viện” 07/07/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
851 05/CT-UBND Tăng cường chỉ đạo, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 07/07/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
852 972/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính 07/07/2020 Trương Thanh Tùng
853 21/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 07/07/2020 Trương Thanh Tùng
854 973/QĐ-UBND Thu hồi 6431,6 m2 đất của Trường Tiểu học Kim Đồng giao UBND huyện Krông Nô quản lý, bố trí sử dụng 07/07/2020 Trương Thanh Tùng
855 967/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quy trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 06/07/2020 Trương Thanh Tùng
856 3338/UBND-KGVX Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 06/07/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
857 968/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 06/07/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
858 969/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 1) 06/07/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
859 970/QĐ-UBND Xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ, tin học tỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 06/07/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
860 955/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản và lĩnh vực Phát hành xuất bản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông 03/07/2020 Trần Xuân Hải