VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
861 954/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp 03/07/2020 Trần Xuân Hải
862 951/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính  03/07/2020 Trương Thanh Tùng
863 3257/QĐ-UBND Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị trực tuyến công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 02/07/2020 Trương Thanh Tùng
864 946/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm xe ô tô 16 chỗ phục vụ công tác cho Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 02/07/2020 Nguyễn Bốn
865 947/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa), thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 02/07/2020 Nguyễn Bốn
866 944/QĐ-UBND Ban hành dữ liệu Ngân hàng tên danh nhân, địa danh lịch sử, ngày truyền thống, tên hồ, đồi, sông, suối dùng để đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 01/07/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
867 351/BC-UBND Ban hành dữ liệu Ngân hàng tên danh nhân, địa danh lịch sử, ngày truyền thống, tên hồ, đồi, sông, suối dùng để đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 01/07/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
868 3241/UBND-KTTH Cung cấp số liệu Đề án Kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 01/07/2020 Nguyễn Bốn
869 937/QÑ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trại chăn nuôi 4.000 con heo thịt của Hộ gia đình Vũ Đình Phong tại thôn Bắc Sơn, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 30/06/2020 Trương Thanh Tùng
870 938/QD-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trại chăn nuôi 1.200 con heo thịt của hộ gia đình Văn Đức Quang tại thôn Bắc Sơn, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 30/06/2020 Trương Thanh Tùng
871 342/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 22/6 đến ngày 28/6/2020 và nhiệm vụ tuần 27 30/06/2020 Phạm Ngọc Tuyển
872 933/QD-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng, hạ tầng kỹ thuật Trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh 30/06/2020 Nguyễn Bốn
873 935/QD-UBND  Hỗ trợ thêm đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020 30/06/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
874 928/QĐ-UBND Cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản 29/06/2020 Trương Thanh Tùng
875 923/QĐ-UBND  Giao đất cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Mil để sử dụng vào mục đích xây dựng doanh trại đại đội BB1 26/06/2020 Trương Thanh Tùng
876 920/QĐ-UBND Giao đất cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Mil để sử dụng vào mục đích xây dựng thao trường bắn xã Thuận An 26/06/2020 Trương Thanh Tùng
877 921/QĐ-UBND Giao đất cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Mil để sử dụng vào mục đích xây dựng Đài quan sát mắt xa phòng không tại xã Thuận An 26/06/2020 Trương Thanh Tùng
878 924/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trại chăn nuôi 3.000 con heo thịt của Hộ gia đình Lương Hữu Tâm tại thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 26/06/2020 Trương Thanh Tùng
879 912/QĐ-UBND thu hồi đất của Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 giao UBND huyện Tuy Đức và UBND huyện Đắk R’lấp quản lý, sử dụng 25/06/2020 Trương Thanh Tùng
880 910/QĐ-UBND  Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Mai Lưu giao Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng quản lý, sử dụng theo quy định 25/06/2020 Trương Thanh Tùng