VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
881 3146/QĐ-UBND Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Báo cáo số 641-BC/TU ngày 15/5/2020 25/06/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
882 911/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung, khai thác nước dưới đất phục vụ sản xuất 25/06/2020 Trương Thanh Tùng
883 20/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 25/06/2020 Trương Thanh Tùng
884 329/KH-UBND Kế hoạch thăm, tặng quà người có công với cách mạng tiêu biểu nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020) 24/06/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
885 907/QĐ-UBND Quy định kinh phí thăm, tặng quà đối với người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020) 24/06/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
886 901/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trại heo giống – Trang trại chăn nuôi Quảng Phú quy mô 4.800 con heo nái và 48.000 con heo thịt, hậu bị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tại xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 24/06/2020 Trương Thanh Tùng
887 895/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Tôn giáo thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ thực hiện tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh 24/06/2020 Trần Xuân Hải
888 891/QĐ-UBND Giao đất cho Ban chỉ huy Quân sự huyện Krông Nô để xây dựng trụ sở 23/06/2020 Trương Thanh Tùng
889 893/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư cho Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa (khu tái định cư B); Hạng mục (Gói thầu số 24): Cấp nước sinh hoạt giai đoạn I 23/06/2020 Nguyễn Bốn
890 3067/UBND-NCKSTTHC Khắc phục tồn tại, hạn chế và nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh 23/06/2020 Trần Xuân Hải
891 325/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 15/6 đến ngày 22/6/2020 và nhiệm vụ tuần 26 23/06/2020 Phạm Ngọc Tuyển
892 875/QĐ-UBND Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm theo quy định tại khoản 2, Điều 7, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 22/06/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
893 3042/CTr-UBND Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường 22/06/2020 Trương Thanh Tùng
894 322/KH-UBND Tổ chức Hội thảo nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2020 18/06/2020 Trần Xuân Hải
895 323/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 06 tháng đầu năm 2020 18/06/2020 Trần Xuân Hải
896 872/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang phục cho Ngành Kiểm lâm năm 2020 18/06/2020 Trần Xuân Hải
897 317/BC-UBND Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2030 17/06/2020 Trần Xuân Hải
898 861/QĐ-UBND Hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp 17/06/2020 Nguyễn Bốn
899 855/QĐ-UBND  Thu hồi đất của Công ty TNHH Thạch Lợi giao UBND huyện Đắk Mil quản lý, bố trí sử dụng 17/06/2020 Trương Thanh Tùng
900 858/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nghĩa trang xã Đắk Lao mở rộng của Công ty TNHH một thành viên Xây dựng - Thương mại Vạn Năng Đắk Nông 17/06/2020 Nguyễn Bốn