VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
81 11/CT-UBND Thực hiện tốt Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 của Chính phủ 24/05/2021 Trần Xuân Hải
82 714/QĐ-UBND Miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 24/05/2021 Trần Xuân Hải
83 727/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh 24/05/2021 Trần Xuân Hải
84 728/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và Quy trình nội bộ điện tử lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 24/05/2021 Trần Xuân Hải
85 2514/UBND-KGVX

Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19

22/05/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
86 701/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và Quy trình nội bộ điện tử thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21/05/2021 Trần Xuân Hải
87 693/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh 21/05/2021 Trần Xuân Hải
88 697/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất diện tích 2.318,1 m2 (Trụ sở) thu hồi của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trường Xuân tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông do Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý 21/05/2021 Lê Trọng Yên
89 699/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất diện tích 1.551,8 m2 (Trụ sở XNLN Quảng Khê) do Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý 21/05/2021 Lê Trọng Yên
90 700/QĐ-UBND  Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất diện tích 7.165,9 m2 (Khu đất dự kiến xây dựng trụ sở làm việc Công ty TNHH MTV Thuận Tân) thuộc xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông do Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý 21/05/2021 Lê Trọng Yên
91 363/QĐ-UBND Tổ chức Hội thi thể thao kỹ thuật nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Lực lượng dân phòng và Lực lượng chữa cháy cơ sở tỉnh Đắk Nông năm 2021 21/05/2021 Lê Trọng Yên
92 692/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Cải tạo, nâng cấp, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại bãi thu gom rác huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông 21/05/2021 Lê Trọng Yên
93 694/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Chương trình “Bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai ngập lụt, hạn hán trên địa bàn huyện Đắk R’lấp” 21/05/2021 Lê Trọng Yên
94 09/GP-UBND Giấp phép cho khai thác nước dưới đất 21/05/2021 Lê Trọng Yên
95 706/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án: Nâng cấp các tuyến đường giao thông thị trấn Đức An kết nối với xã Nam Bình, huyện Đắk Song 21/05/2021 Trần Xuân Hải
96 708/QĐ-UBND Bổ nhiệm Giám định viên Kỹ thuật hình sự trong lĩnh vực Tài liệu 21/05/2021 Trần Xuân Hải
97 709/QĐ-UBND Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông 21/05/2021 Trần Xuân Hải
98 696/QĐ-UBND  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình “Bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai ngập lụt, hạn hán trên địa bàn huyện Đắk Mil” 21/05/2021 Lê Trọng Yên
99 698/QĐ-UBND  Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Doanh nghiệp tư nhân Ngân Hà, khai thác nước dưới đất phục vụ Kinh doanh 21/05/2021 Lê Trọng Yên
100 10/CT-UBND Tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 21/05/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh