VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
81 559/UBND-KGVX Triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 31/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
82 55/BC-UBND Tình hình chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 29/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
83 162/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc 1 phần năm 2020 29/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
84 552/UBND-KGVX Thực hiện một số biện pháp phòng, chống Covid-19 29/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
85 159/QĐ-UBND Điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung tập trung cấp địa phương năm 2020 - 2021 29/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
86 538/UBND-KGVX Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục 29/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
87 157/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu dân cư tập trung tổ dân phố 3 thị trấn Ea T’linh, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của Công ty Cổ phần Bất động sản Hano-Vid 28/01/2021 Lê Trọng Yên
88 158/QĐ-UBND  Điều chỉnh Phụ lục I kèm theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 16/GP-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh 28/01/2021 Lê Trọng Yên
89 103/QĐ-BTC Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn vộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2020 27/01/2021
90 53/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021 và nhiệm vụ tuần 04 27/01/2021 Phạm Ngọc Tuyển
91 156/QĐ-UBND  Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi lợn nái quy mô 2.400 con tại thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của Công ty TNHH Lộc Nam Tiến 27/01/2021 Lê Trọng Yên
92 155/QĐ-UBND Công nhận xã, phường, thị trấn đạt và duy trì Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế năm 2020 27/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
93 153/QĐ-UBND Công nhận vùng sản xuất Hồ tiêu ứng dụng công nghệ cao xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 26/01/2021 Lê Trọng Yên
94 154/QĐ-UBND Công nhận vùng sản xuất Hồ tiêu ứng dụng công nghệ cao xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 26/01/2021 Lê Trọng Yên
95 152/QĐ-UBND  Công nhận vùng sản xuất Lúa ứng dụng công nghệ cao xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 26/01/2021 Lê Trọng Yên
96 142/QĐ-UBND Giao đất cho UBND xã Nam Bình để sử dụng vào mục đích xây dựng Hội trường thôn 8 26/01/2021 Lê Trọng Yên
97 143/QĐ-UBND Giao đất cho UBND xã Nam Bình để sử dụng vào mục đích xây dựng Hội trường thôn 10 26/01/2021 Lê Trọng Yên
98 144/QĐ-UBND Giao đất cho UBND xã Nam Bình để sử dụng vào mục đích xây dựng Hội trường thôn 11 26/01/2021 Lê Trọng Yên
99 145/QĐ-UBND Giao đất cho UBND xã Nam Bình để sử dụng vào mục đích xây dựng Hội trường thôn 6 26/01/2021 Lê Trọng Yên
100 146/QĐ-UBND Giao đất cho UBND xã Nam Bình để sử dụng vào mục đích xây dựng Hội trường thôn 7 26/01/2021 Lê Trọng Yên