VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
981 20/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 25/06/2020 Trương Thanh Tùng
982 329/KH-UBND Kế hoạch thăm, tặng quà người có công với cách mạng tiêu biểu nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020) 24/06/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
983 907/QĐ-UBND Quy định kinh phí thăm, tặng quà đối với người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020) 24/06/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
984 901/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trại heo giống – Trang trại chăn nuôi Quảng Phú quy mô 4.800 con heo nái và 48.000 con heo thịt, hậu bị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tại xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 24/06/2020 Trương Thanh Tùng
985 895/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Tôn giáo thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ thực hiện tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh 24/06/2020 Trần Xuân Hải
986 891/QĐ-UBND Giao đất cho Ban chỉ huy Quân sự huyện Krông Nô để xây dựng trụ sở 23/06/2020 Trương Thanh Tùng
987 893/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư cho Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa (khu tái định cư B); Hạng mục (Gói thầu số 24): Cấp nước sinh hoạt giai đoạn I 23/06/2020 Nguyễn Bốn
988 3067/UBND-NCKSTTHC Khắc phục tồn tại, hạn chế và nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh 23/06/2020 Trần Xuân Hải
989 325/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 15/6 đến ngày 22/6/2020 và nhiệm vụ tuần 26 23/06/2020 Phạm Ngọc Tuyển
990 875/QĐ-UBND Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm theo quy định tại khoản 2, Điều 7, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 22/06/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
991 3042/CTr-UBND Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường 22/06/2020 Trương Thanh Tùng
992 322/KH-UBND Tổ chức Hội thảo nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2020 18/06/2020 Trần Xuân Hải
993 323/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 06 tháng đầu năm 2020 18/06/2020 Trần Xuân Hải
994 872/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang phục cho Ngành Kiểm lâm năm 2020 18/06/2020 Trần Xuân Hải
995 317/BC-UBND Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2030 17/06/2020 Trần Xuân Hải
996 861/QĐ-UBND Hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp 17/06/2020 Nguyễn Bốn
997 855/QĐ-UBND  Thu hồi đất của Công ty TNHH Thạch Lợi giao UBND huyện Đắk Mil quản lý, bố trí sử dụng 17/06/2020 Trương Thanh Tùng
998 858/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nghĩa trang xã Đắk Lao mở rộng của Công ty TNHH một thành viên Xây dựng - Thương mại Vạn Năng Đắk Nông 17/06/2020 Nguyễn Bốn
999 859/QĐ-UBND  Ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông lần thứ III, năm 2020 - 2021 17/06/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1000 860/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Ban tổ chức, Ban Thư ký Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông 17/06/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh