VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1021 304/KH-UBND Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo các chính sách được quy đinh tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ và lồng ghép từ các nguồn kinh phí của các tổ chức, đơn vị tài trợ cho tỉnh Đắk Nông; Ngân sách tỉnh theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 11/06/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1022 19/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 11/06/2020 Trương Thanh Tùng
1023 806/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về giá đất cụ thể tại Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 14/12/2018; Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 09/01/2019; Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 08/07/2019 của UBND tỉnh 11/06/2020 Trương Thanh Tùng
1024 807/QĐ-UBND  Thu hồi đất của Viễn thông Đắk Nông – Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam giao UBND huyện Krông Nô quản lý, bố trí sử dụng 11/06/2020 Trương Thanh Tùng
1025 810/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa chuyên sâu tại tổ dân phố 01, thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 11/06/2020 Trương Thanh Tùng
1026 802/QĐ-UBND Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 10/06/2020 Nguyễn Bốn
1027 803/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương trên địa bàn huyện Tuy Đức theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 10/06/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1028 297/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 01/6 đến ngày 07/6/2020 và nhiệm vụ tuần 24 09/06/2020 Phạm Ngọc Tuyển
1029 801/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nhiệm vụ: Xây dựng đề án tổng thể thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020 09/06/2020 Trương Thanh Tùng
1030 800/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Quan trắc, đánh giá mức độ ảnh hưởng của hoạt động sản xuất từ Nhà máy alumin Nhân Cơ đến môi trường không khí khu vực xung quanh 09/06/2020 Trương Thanh Tùng
1031 290/KH-UBND Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Đề án 124 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020 05/06/2020 Nguyễn Bốn
1032 784/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Khu dân cư đường Quang Trung, tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 05/06/2020 Trương Thanh Tùng
1033 785/QĐ-UBND  Giao 5.023,6 m2 đất cho Trường mầm non Hoa Mai để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường mầm non Hoa Mai 05/06/2020 Trương Thanh Tùng
1034 781/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp động lao động bị mất việc làm trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 3) 04/06/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1035 289/KH-UBND Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 04/06/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1036 779/QĐ-UBND  Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp, sửa chữa hồ thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô 04/06/2020 Nguyễn Bốn
1037 777/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Khoản 10, Điều 1, Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông và bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1) 03/06/2020 Trần Xuân Hải
1038 775/QĐ-UBND  Giao đất cho Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Gia Nghĩa để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường bắn cụm xã Đắk R’Moan 03/06/2020 Trương Thanh Tùng
1039 774/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 03/06/2020 Trần Xuân Hải
1040 2706/UBND-KTN Triển khai thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính Phủ về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông 03/06/2020 Trương Thanh Tùng