VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
101 147/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 26/01/2021 Lê Trọng Yên
102 149/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh 26/01/2021 Trần Xuân Hải
103 148/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính 26/01/2021 Trần Xuân Hải
104 150/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 26/01/2021 Trần Xuân Hải
105 448/UBND-KTN Xử lý sau thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của Trường THPT Dân tộc nội trú N'Trang Lơng trên địa bàn phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa 25/01/2021 Lê Trọng Yên
106 49/KH-UBND Thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 25/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
107 131/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021 25/01/2021 Trần Xuân Hải
108 137/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã Tâm thắng – Ea T’ling; hạng mục: Nền mặt đường, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng 22/01/2021 Trần Xuân Hải
109 134/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Doanh trại dBB301/eBB994/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, hạng mục: Nhà hội trường 22/01/2021 Trần Xuân Hải
110 136/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Mil, hạng mục: Nhà hội trường 22/01/2021 Trần Xuân Hải
111 135/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư xây dựng Nhà kho pháo 22/01/2021 Trần Xuân Hải
112 138/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông từ ngã tư Phan Chu Trinh vào xã Nam Dong; Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng 22/01/2021 Trần Xuân Hải
113 114/QĐ-UBND ủy quyền đăng ký, quản lý chỉ dẫn địa lý “Đắk Nông” cho sản phẩm hạt tiêu của tỉnh Đắk Nông và cấp phép đăng ký nhãn hiệu chứng nhận mang dấu hiệu chỉ địa danh “Đắk Nông 21/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
114 109/QĐ-UBNF Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo cơ sở 2 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông 21/01/2021 Trần Xuân Hải
115 108/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn công trình: Nhà đa khoa kỹ thuật thuộc Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp 21/01/2021 Trần Xuân Hải
116 106/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu thuộc công trình: Ổn định dân cư biên giới xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2) 21/01/2021 Trần Xuân Hải
117 105/QĐ-UBND Ohê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Cổng, hàng rào khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông 21/01/2021 Trần Xuân Hải
118 42/KH-UBND Đảm bảo tài chính thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021-2030 21/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
119 110/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông từ cửa khẩu Đắk Per, xã Thuận An đi Tỉnh lộ 3 (ĐT.683), xã Đức Minh, huyện Đắk Mil (giai đoạn 1) 21/01/2021 Trần Xuân Hải
120 104/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán và gói thầu thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án: Đường liên xã Đức Minh - Thuận An, huyện Đắk Mil 21/01/2021 Trần Xuân Hải