VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
121 936/QĐ-UBND Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi heo hộ gia đình Bùi Đình Đoàn tại thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông (quy mô 4.000 con heo thịt) 06/07/2021 Lê Trọng Yên
122 935/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khắc phục sạt lở đường tuần tra biên giới tại điểm sạt lở Km10+800 (đoạn từ Đồn biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng đến Đồn biên phòng Bu Cháp, thuộc xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) 05/07/2021 Lê Trọng Yên
123 933/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Theo dõi, cập nhật số liệu, tính toán dự báo vận hành và giám sát điều tiết hồ thủy điện Buôn Tua Srah 05/07/2021 Lê Trọng Yên
124 934/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm và lắp đặt trạm đo mực nước tự động trên các sông suối phục vụ dự báo, cảnh báo nguồn nước năm 2021 05/07/2021 Lê Trọng Yên
125 932/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Cải tạo, nâng cấp, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại bãi thu gom rác huyện Đắk Mil của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông 05/07/2021 Lê Trọng Yên
126 445/KH-UBND Thực hiện Chương trình “Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 02/07/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
127 3442/UBND-KGVX Tuyên truyền, phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội 02/07/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
128 446/KH-UBND Tổ chức các hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 02/07/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
129 931/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư Nhà máy kéo rút sắt, tráng phủ kim loại Ngọc Mỹ Kim tại lô CN13-6, Khu Công nghiệp Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Ngọc Mỹ Kim 02/07/2021 Lê Trọng Yên
130 438/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 25 (từ ngày 21/6/2021 đến ngày 27/6/2021) và nhiệm vụ tuần 26 29/06/2021 Phạm Ngọc Tuyển
131 439/KH-UBND  Triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 29/06/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
132 441/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 29/06/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
133 3373/UBND-KGVX Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 29/06/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
134 905/QĐ-UBND Giao 1.204.218,1 m2 đất cho Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông để quản lý 29/06/2021 Lê Trọng Yên
135 906/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án 01: Nâng cấp đường giao thông phục vụ phát triển bền vững cà phê liên vùng xã Đắk Nia, các phường: Nghĩa Trung, Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông 29/06/2021 Trần Xuân Hải
136 3372/UBND-KGVX Đẩy mạnh việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 29/06/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
137 898/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án: Đường giao thông xã Nam Dong đi Đắk D’rông – Đắk Wil 28/06/2021 Trần Xuân Hải
138 434/KH-UBND  Thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021 của các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Đợt 2) 28/06/2021 Lê Trọng Yên
139 436/BC-UBND Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II/2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 28/06/2021 Trần Xuân Hải
140 899/QĐ-UBND Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao đất cho Chùa Phước Khánh để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình tôn giáo 28/06/2021 Lê Trọng Yên