VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
121 111/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán và gói thầu thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án: Đường liên xã Đức Minh - Thuận An, huyện Đắk Mil 21/01/2021 Trần Xuân Hải
122 112/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp các tuyến đường giao thông thị trấn Đức An kết nối với xã Nam Bình, huyện Đắk Song 21/01/2021 Trần Xuân Hải
123 97/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: Đường giao thông liên xã Quảng Tín – Đắk Ngo huyện Tuy Đức 20/01/2021 Trần Xuân Hải
124 94/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh 20/01/2021 Trần Xuân Hải
125 348/UBND-KGVX Tăng cường thực hiên công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 35/TTg-KGVX ngày 13/01/2021 20/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
126 333/UBND-KGVX Triển khai Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ 20/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
127 31/KH-UBND Triển khai thực hiện Bộ luật Lao động 2019 trên địa bàn tỉnh 20/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
128 34/KH-UBND Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 20/01/2021 Trần Xuân Hải
129 95/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh 20/01/2021 Trần Xuân Hải
130 96/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình: Khai thác mỏ Bauxit Nhân Cơ - Đắk Nông (Tuyến đường vận tải A-B), địa điểm tại thôn 13, xã Đắk Wer và thôn Quảng Sơn, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông 20/01/2021 Lê Trọng Yên
131 91/QĐ-UND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư thuộc dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Nông (khu Hồ Đại La), thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1) 19/01/2021 Lê Trọng Yên
132 30/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021 và nhiệm vụ tuần 03 19/01/2021 Phạm Ngọc Tuyển
133 80/QĐ-UBND Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2021-2026 19/01/2021 Nguyễn Đình Trung
134 28/KH-UBND Thực hiện tăng cường tiết kiệm điện đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ 19/01/2021 Trần Xuân Hải
135 90/QĐ-UBND Phê duyệt “Đề án phát triển thủy sản tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035” 19/01/2021 Lê Trọng Yên
136 79/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 18/01/2021 Trần Xuân Hải
137 290/UBND-KGVX Triển khai thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non 18/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
138 72/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở làm việc HĐND-UBND xã Đắk Som 18/01/2021 Trần Xuân Hải
139 74/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: Đường vành đai kết nối các xã trong huyện (D10), huyện Krông Nô 18/01/2021 Trần Xuân Hải
140 75/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Lê Hữu Trác, thị trấn Kiến Đức đi xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức 18/01/2021 Trần Xuân Hải