VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
141 77/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung tập trung cấp địa phương năm 2020 - 2021 18/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
142 78/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa 02 bảng chào tại cửa khẩu Đắk Pơ, huyện Đắk Mil và cửa khẩu Bu Prăng, huyện Tuy Đức 18/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
143 68/QĐ-UBND Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Đắk Nông 15/01/2021 Nguyễn Đình Trung
144 69/QĐ-UBND Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Đắk Nông 15/01/2021 Nguyễn Đình Trung
145 59/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 15/01/2021 Trần Xuân Hải
146 274/UBND-KTN Thực hiện Công điện khẩn số 170/CĐ-BNN-TY ngày 11/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/01/2021 Lê Trọng Yên
147 68/QĐ-UBND Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Đắk Nông 15/01/2021 Nguyễn Đình Trung
148 71/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính (Công ty TNHH Vân Anh Hoàng Diệu) 15/01/2021 Lê Trọng Yên
149 24/BC-UBND Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 15/01/2021 Nguyễn Đình Trung
150 67/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư Trang trại chăn nuôi heo Quảng Sơn 15/01/2021 Nguyễn Đình Trung
151 252/UBND-KGVX Triển khai Công văn số 208/VPCP-QHQT ngày 09/01/2021 của Văn phòng Chính phủ 15/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
152 58/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng Trụ sở và kho lưu trữ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông 14/01/2021 Trần Xuân Hải
153 16/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 04/01/2020 đến ngày 10/01/2021 và nhiệm vụ tuần 02 13/01/2021 Phạm Ngọc Tuyển
154 49/QĐ-UBND  Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 cho Trường tiểu học Ngô Quyền, xã Nam Dong, huyện Cư Jút 12/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
155 47/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở HĐND và UBND xã Đắk Nang 12/01/2021 Nguyễn Đình Trung
156 48/QĐ-UBND Cấp Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 cho Trường tiểu học Nguyễn Huệ, xã Ea Pô, huyện Cư Jút 12/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
157 01/CT-UBND Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về Quản lý, sử dụng pháo 12/01/2021 Nguyễn Đình Trung
158 18/KH-UBND Kế hoạch năm An toàn gia thông 2021 12/01/2021 Nguyễn Đình Trung
159 42/QĐ-UBND Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021 12/01/2021 Nguyễn Đình Trung
160 40/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Lê Thánh Tông, thành phố Gia Nghĩa 12/01/2021 Trần Xuân Hải