VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
141 333/BC-UBND Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2020 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 06/05/2021 Lê Trọng Yên
142 616/QĐ-UBND  Giao đất cho Trường Mầm non Hoa Mai để sử dụng vào mục đích xây dựng phân hiệu thôn Thuận Lợi và thôn Thuận Bình 06/05/2021 Lê Trọng Yên
143 617/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Đường bộ và Đường thủy nội địa thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh 06/05/2021 Trần Xuân Hải
144 2158/UBND-BCĐ Tăng cường phối hợp thực hiện cấp căn cước công dân 06/05/2021 Nguyễn Đình Trung
145 615/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án trang trại chăn nuôi heo, quy mô 2.400 con heo nái của Công ty TNHH Lộc Nam Tiến tại thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 05/05/2021 Lê Trọng Yên
146 614/QĐ-UBND  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kè taluy đường vào khu dân cư Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông 05/05/2021 Trần Xuân Hải
147 06/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 05/05/2021 Lê Trọng Yên
148 07/GP-UBND Giấy phếp hành nghề khoan nước dưới đất 05/05/2021 Lê Trọng Yên
149 609/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; bãi bỏ lĩnh vực Giải quyết tổ cáo và Động viên quân sự thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 05/05/2021 Trần Xuân Hải
150 328/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 17 05/05/2021 Phạm Ngọc Tuyển
151 2129/UBND-KGVX Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 04/05/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
152 327/KH-UBND Thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2021 04/05/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
153 601/QĐ-UBND Đề nghị phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Chu Văn An, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa 04/05/2021 Lê Trọng Yên
154 602/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh 04/05/2021 Trần Xuân Hải
155 600/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 04/05/2021 Trần Xuân Hải
156 595/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt, quy mô 2.400 con tại thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của hộ gia đình bà Trần Bảo Vy 04/05/2021 Lê Trọng Yên
157 596/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt, quy mô 4.000 con tại thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của hộ gia đình ông Bùi Mạnh Tưởng 04/05/2021 Lê Trọng Yên
158 597/QĐ-UBND Tịch thu tang vật vi phạm hành chính 04/05/2021 Trần Xuân Hải
159 598/QĐ-CCXP Cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản 04/05/2021 Lê Trọng Yên
160 599/QĐ-UBND Phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của 02 công trình đã cấp phép khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích cấp nước sinh hoạt của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô 04/05/2021 Lê Trọng Yên