VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
161 41/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 28 nối với đường liên xã Quảng Khê - Đắk Ha 12/01/2021 Trần Xuân Hải
162 37/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hội trường đa năng và phòng họp trực tuyến thuộc Trụ sở làm việc HĐND&UBND thành phố Gia Nghĩa 11/01/2021 Trần Xuân Hải
163 162/UBND-KGVX Triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 11/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
164 36/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông 11/01/2021 Trần Xuân Hải
165 35/QĐ-UBND  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Đắk Ru 11/01/2021 Trần Xuân Hải
166 34/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở làm việc HĐND – UBND xã Đắk R’Tih; Hạng mục: Xây mới nhà làm việc tổ 1 cửa; nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc công an xã, nhà vệ sinh, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị 11/01/2021 Trần Xuân Hải
167 33/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng nhà bộ môn, nhà đa năng, khu giáo dục thể chất và hạ tầng kỹ thuật trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Tuy Đức 11/01/2021 Trần Xuân Hải
168 32/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn công trình: Đường giao thông từ trung tâm huyện Đắk Song đi xã Thuận Hà và xã Đắk N’Drung 11/01/2021 Trần Xuân Hải
169 28/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới số 2, phường Nghĩa Trung 11/01/2021 Nguyễn Đình Trung
170 148/UBND-KGVX Hướng dẫn khen thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả và tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh có thành tích tuyên truyền về tỉnh Đắk Nông 11/01/2021 Nguyễn Đình Trung
171 25/QĐ-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh 08/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
172 20/QĐ-UBND Phê duyệt Đề cương - Dự toán lập phương án sử dụng đất sau khi khai thác Bô xít của Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV 08/01/2021 Nguyễn Đình Trung
173 23/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đấu thầu, lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư 08/01/2021 Trần Xuân Hải
174 24/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ lĩnh vực Quốc tịch thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp 08/01/2021 Trần Xuân Hải
175 22/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng 08/01/2021 Trần Xuân Hải
176 21/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính 08/01/2021 Trần Xuân Hải
177 12/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 08/01/2021 Trần Xuân Hải
178 18/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của Chi cục Phát triển nông nghiệp 07/01/2021 Trần Xuân Hải
179 16/QĐ-UBND Hủy bỏ tính pháp lý đối với các Quyết định liên quan đến dự án Khách sạn Cao Nguyên (nay là dự án Tổ hợp Khách sạn cao cấp) tại phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 07/01/2021 Lê Trọng Yên
180 11/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu CT:Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo nhà làm việc Phòng Cảnh sát cơ động (Trụ sở làm việc Công an thành phố Gia Nghĩa cũ) 06/01/2021 Trần Xuân Hải