VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
161 358/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch quản lý, giám sát chất thải rắn tại các lưu vực sông, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 17/03/2021 Lê Trọng Yên
162 347/QĐ-UBND Điều chỉnh thành viên Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học cơ sở hạng II lên hạng I và Giáo viên viên trung học phổ thông hạng III lên hạng II các cơ sở giáo dục công lập năm 2020 16/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
163 136/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 16/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
164 353/QĐ-UBND Giao đất cho UBND thị trấn Đắk Mil để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình Hội trường tổ dân phố 3 16/03/2021 Lê Trọng Yên
165 1169/UBND-NCKSTT  Thực hiện báo cáo qua Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ 16/03/2021 Trần Xuân Hải
166 134/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 08/3/2021 đến ngày 14/3/2021 và nhiệm vụ tuần 11 15/03/2021 Phạm Ngọc Tuyển
167 341/QĐ-UBND Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020 15/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
168 343/QĐ-UBND Điều chỉnh tên tổ chức khai thác khoáng sản theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 10/GP-UBND ngày 19/8/2015 và Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông 15/03/2021 Lê Trọng Yên
169 338/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 2, diện tích 10.668,5 m2 do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý tại phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 15/03/2021 Lê Trọng Yên
170 336/QĐ-UBND  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường nối dài từ thôn 10 xã Quảng Hòa đi Quảng Sơn 15/03/2021 Trần Xuân Hải
171 129/KH-UBND Thu, nộp và miễn, giảm Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 (Đợt 1) 15/03/2021 Lê Trọng Yên
172 04/CT-UBND Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021 15/03/2021 Nguyễn Đình Trung
173 125/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 12/03/2021 Trần Xuân Hải
174 325/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 12/03/2021 Trần Xuân Hải
175 326/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế 12/03/2021 Trần Xuân Hải
176 335/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp 12/03/2021 Trần Xuân Hải
177 127/KH-UBND Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 - năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 12/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
178 126/KH-UBND Tổ chức Lễ phát động Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh 12/03/2021 Lê Trọng Yên
179 03/CT-UBND Chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 12/03/2021 Nguyễn Đình Trung
180 1128/UBND-KGVX

Tiếp tục thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

12/03/2021 Nguyễn Đình Trung