VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1161/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư 05/08/2021 Lê Trọng Yên
2 1152/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Tiểu dự án: Giải phóng mặt bằng, Khu tái định cư phía Đông hồ Trung tâm và đường Đ2 thuộc dự án Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa), tỉnh Đắk Nông 04/08/2021 Lê Văn Chiến
3 1148/QĐ-UBND Phê duyệt doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí bằng ngân sách nhà nước năm 2021 theo Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Nông đến năm 2025” 03/08/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
4 1138/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 03/08/2021 Lê Văn Chiến
5 1140/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch Đầu tư 03/08/2021 Lê Văn Chiến
6 1146/QĐ-UBND Hoãn thi hành quyết định phạt tiền 03/08/2021 Lê Trọng Yên
7 1141/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 03/08/2021 Hồ Văn Mười
8 1135/QĐ-UBND Cho Công ty Cổ phần Orivi Highland thuê 23.802 m2 đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao cho cây sầu riêng, bơ và chanh leo 02/08/2021 Lê Trọng Yên
9 1137/QĐ-UBND Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Xây dựng Phương Thảo) 02/08/2021 Hồ Văn Mười
10 1136/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn Ái Quốc) 02/08/2021 Hồ Văn Mười
11 1129/QĐ-UBND  Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Kè chống sạt lở sông Đắk Nang, thôn Phú Tân, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô; hạng mục: Kè chống sạt lở 31/07/2021 Lê Văn Chiến
12 1121/QĐ-UBND  Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021. 29/07/2021 Lê Văn Chiến
13 509/KH-UBND Cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Đắk Nông năm 2021 29/07/2021 Hồ Văn Mười
14 1122/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 29/07/2021 Lê Văn Chiến
15 1105/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Trang bị phần mềm hệ thống quản lý lưu trữ hồ sơ, dữ liệu điện tử 28/07/2021 Lê Văn Chiến
16 1110/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” giai đoạn 2021 - 2025 28/07/2021 Hồ Văn Mười
17 1113/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình: “Cắm mốc hành lang thoát lũ hạ lưu một số hồ đập thủy lợi và một số tuyến sông, suối chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông” 28/07/2021 Lê Văn Chiến
18 1114/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình: Xây dựng, lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm có nguy cơ cao xảy ra thiên tai (ngập lụt, sạt lở đất, sụt lún đất...) và cung cấp thông tin liên hệ trong tình huống khẩn cấp 28/07/2021 Lê Văn Chiến
19 1103/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án: Đường giao thông từ trung tâm huyện Đắk Song đi xã Thuận Hà và xã Đắk N’Drung 27/07/2021 Lê Văn Chiến
20 1045/QĐ-UBND Ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh 26/07/2021 Hồ Văn Mười