VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 561/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Công trình cấp nước xã Quảng Phú- Đắk Nang, huyện Krông Nô 23/04/2021 Lê Trọng Yên
2 552/QĐ-UBND Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông 22/04/2021 Nguyễn Đình Trung
3 531/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh 16/04/2021 Trần Xuân Hải
4 527/QD-UBND  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cầu thôn Bắc Sơn, xã Đắk Gằn 16/04/2021 Trần Xuân Hải
5 528/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cầu dân sinh Lo Ren, xã Đắk Sắk 16/04/2021 Trần Xuân Hải
6 529/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đường giao thông liên xã Quảng Tân đi xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức (ĐH 91 TĐ); Hạng mục: Xây dựng mới cầu nhịp 9m và đầu tư xây dựng 4,5Km đường 16/04/2021 Trần Xuân Hải
7 534/QĐ-UBND Công nhận xã duy trì đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2020 16/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
8 530/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ 16/04/2021 Trần Xuân Hải
9 532/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải 16/04/2021 Trần Xuân Hải
10 515/QĐ-UBND Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư 16/04/2021 Nguyễn Đình Trung
11 516/QĐ-UBND  Công nhận xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 16/04/2021 Nguyễn Đình Trung
12 517/QĐ-UBND  Công nhận xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 16/04/2021 Nguyễn Đình Trung
13 518/QĐ-UBND  Công nhận xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 16/04/2021 Nguyễn Đình Trung
14 519/QĐ-UBND Công nhận xã Ea Pô, huyện Cư Jút đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 16/04/2021 Nguyễn Đình Trung
15 520/QĐ-UBND Công nhận xã Thuận Hà, huyện Đắk Song đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 16/04/2021 Nguyễn Đình Trung
16 521/QĐ-UBND Công nhận xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 16/04/2021 Nguyễn Đình Trung
17 522/QĐ-UBND Công nhận xã Cư Knia, huyện Cư Jút đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 16/04/2021 Nguyễn Đình Trung
18 524/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Hồ Đắk Lưu, xã Tân Thành, huyện Krông Nô 16/04/2021 Trần Xuân Hải
19 525/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cầu qua Tân Ninh 1 qua suối EaGăn 16/04/2021 Trần Xuân Hải
20 514/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Trang trại chăn nuôi 2.400 heo nái sinh sản tại thôn 1, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Long Đức 15/04/2021 Lê Trọng Yên