VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 131/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021 25/01/2021 Trần Xuân Hải
2 110/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông từ cửa khẩu Đắk Per, xã Thuận An đi Tỉnh lộ 3 (ĐT.683), xã Đức Minh, huyện Đắk Mil (giai đoạn 1) 21/01/2021 Trần Xuân Hải
3 104/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán và gói thầu thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án: Đường liên xã Đức Minh - Thuận An, huyện Đắk Mil 21/01/2021 Trần Xuân Hải
4 111/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán và gói thầu thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án: Đường liên xã Đức Minh - Thuận An, huyện Đắk Mil 21/01/2021 Trần Xuân Hải
5 112/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp các tuyến đường giao thông thị trấn Đức An kết nối với xã Nam Bình, huyện Đắk Song 21/01/2021 Trần Xuân Hải
6 97/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: Đường giao thông liên xã Quảng Tín – Đắk Ngo huyện Tuy Đức 20/01/2021 Trần Xuân Hải
7 94/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh 20/01/2021 Trần Xuân Hải
8 95/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh 20/01/2021 Trần Xuân Hải
9 96/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình: Khai thác mỏ Bauxit Nhân Cơ - Đắk Nông (Tuyến đường vận tải A-B), địa điểm tại thôn 13, xã Đắk Wer và thôn Quảng Sơn, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông 20/01/2021 Lê Trọng Yên
10 91/QĐ-UND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư thuộc dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Nông (khu Hồ Đại La), thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1) 19/01/2021 Lê Trọng Yên
11 80/QĐ-UBND Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2021-2026 19/01/2021 Nguyễn Đình Trung
12 90/QĐ-UBND Phê duyệt “Đề án phát triển thủy sản tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035” 19/01/2021 Lê Trọng Yên
13 79/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 18/01/2021 Trần Xuân Hải
14 72/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở làm việc HĐND-UBND xã Đắk Som 18/01/2021 Trần Xuân Hải
15 74/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: Đường vành đai kết nối các xã trong huyện (D10), huyện Krông Nô 18/01/2021 Trần Xuân Hải
16 75/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Lê Hữu Trác, thị trấn Kiến Đức đi xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức 18/01/2021 Trần Xuân Hải
17 77/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung tập trung cấp địa phương năm 2020 - 2021 18/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
18 78/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa 02 bảng chào tại cửa khẩu Đắk Pơ, huyện Đắk Mil và cửa khẩu Bu Prăng, huyện Tuy Đức 18/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
19 68/QĐ-UBND Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Đắk Nông 15/01/2021 Nguyễn Đình Trung
20 69/QĐ-UBND Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Đắk Nông 15/01/2021 Nguyễn Đình Trung