VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 07/CT-UBND Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 19/04/2021 Lê Trọng Yên
2 06/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh 08/04/2021 Trần Xuân Hải
3 04/CT-UBND Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021 15/03/2021 Nguyễn Đình Trung
4 03/CT-UBND Chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 12/03/2021 Nguyễn Đình Trung
5 01/CT-UBND Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về Quản lý, sử dụng pháo 12/01/2021 Nguyễn Đình Trung
6 13/CT-UBND Phát động đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 03/12/2020 Nguyễn Đình Trung
7 12/CT-UBND Tăng cường trách nhiệm quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 18/09/2020 Trương Thanh Tùng
8 10/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 12/08/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
9 10/CT-UBND Tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác đất làm vật liệu san lấp và san lấp mặt bằng thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 10/08/2020 Trương Thanh Tùng
10 06/CT-UBND Tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác đất làm vật liệu san lấp và san lấp mặt bằng thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 10/07/2020 Trương Thanh Tùng
11 05/CT-UBND Tăng cường chỉ đạo, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 07/07/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
12 03/CT-UBND Về việc bảo đảm an toàn cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên, sinh viên khi đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 24/04/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
13 01/CT-UBND Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 31/01/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
14 10/CT-UBND Tăng cường hiệu quả khai thác, thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 27/11/2019 Trương Thanh Tùng
15 09/CT-UBND Chỉ thị nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 30/10/2019 Nguyễn Bốn
16 08/CT-UBND Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2020 18/07/2019 Nguyễn Bốn
17 07/CT-UBND

Xây dựng Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 và Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025

11/07/2019 Nguyễn Bốn
18 06/CT-UBND Về việc chủ động ứng phó thiên tai năm 2019 03/07/2019 Trương Thanh Tùng
19 04/CT-UBNd Tăng cường sử dụng Chữ ký số, Chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông 02/04/2019 Cao Huy
20 03/CT-UBND Tăng cường quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/03/2019 Nguyễn Bốn