VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 4245/UBND-KGVX  Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa 05/08/2021 Hồ Văn Mười
2 4243/UBND-KGVX Triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp BCĐ quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 ngày 02/8/2021 05/08/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
3 4208/UBND-KGVX Đồng ý điều chỉnh tiêm vắc xin Pfizer đợt ba tại tỉnh 04/08/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
4 4211/UBND-KGVX Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về PC dịch Covid-19 04/08/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
5 4189/UBND-KTN Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh 04/08/2021 Hồ Văn Mười
6 4193/UBND-KTTH Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2022 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2022-2024 04/08/2021 Hồ Văn Mười
7 4181/UBND_KGVX Thực hiện quy định về phát ngôn và tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về dịch, bệnh Covid-19 04/08/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
8 4173/UBND-KGVX Triển khai Chỉ thị số 22/CT-BTTTT ngày 26/5/2021 của Bộ TT&TT về tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet 04/08/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
9 4188/UBND-KGVX  Thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tập trung và tại nhà trong phòng chống Covid-19 04/08/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
10 4163/UBND-KGVX Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về tiếp tục công tác phòng, chống dịch Covid-19 03/08/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
11 4129/UBND-KGVX Triển khai Công điện 1063/CĐ-TTg của Thủ tướng về phòng, chống dịch Covid-19 02/08/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
12 3952/UBND-KGVX Triển khai Nghị quyết 78/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 24/07/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
13 3953/UBND-KGVX Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về phòng, chống dịch Covid-19 24/07/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
14 3946/UBND-KGVX Hướng dẫn việc thực hiện Quyết định 1044/QĐ-BCĐ ngày 22/7/2021 của BCĐ phòng, chống dịch bệnh ở người cấp tỉnh 22/07/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
15 3921/UBND-KTTH Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch liên quan đến ca mắc Covid -19 thứ 19 22/07/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
16 3887/UBND-NGV Về việc phê duyệt phương án cách ly và đề nghị cho chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đến làm việc tại tỉnh Đắk Nông 22/07/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
17 3802/UBND-NCKSTT Thưởng cho các đơn vị đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc phát hiện, bắt, xử lý tội phạm 20/07/2021 Hồ Văn Mười
18 746/VPUBND-TB Về việc Thông báo kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh với các huyện, thành phố về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 20/07/2021 Trần Văn Diêu
19 3801/UBND-NCKSTT Về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021 20/07/2021 Hồ Văn Mười
20 3806/UBND-KTTH V/v thực hiện cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên còn lại của năm 2021 20/07/2021 Hồ Văn Mười