VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1880/UBND-KTTH  Báo cáo tình hình vay và trả nợ của chính quyền địa phương năm 2020 22/04/2021 Nguyễn Đình Trung
2 1804/UBND-NCKSTT Triển khai thực hiện Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 16/04/2021 Trần Xuân Hải
3 1607/UBND-NCKSTT Triển khai Thông báo số 63/TB-VPCP ngày 26/3/2021 của Văn phòng Chính phủ 06/04/2021 Nguyễn Đình Trung
4 1536/UBND-KGVX Tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 02/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
5 1431/UBND-KGVX Triển khai thực hiện Thông báo 57/TB-VPCP  ngày 23/3/2021 của Văn phòng Chính phủ 29/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
6 1261/UBND-KTN Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 19/03/2021 Lê Trọng Yên
7 1226/UBND-KTN

TTăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn chết trên địa bàn tỉnh

17/03/2021 Lê Trọng Yên
8 1169/UBND-NCKSTT  Thực hiện báo cáo qua Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ 16/03/2021 Trần Xuân Hải
9 1128/UBND-KGVX

Tiếp tục thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

12/03/2021 Nguyễn Đình Trung
10 1006/UBND-KGVX Triển khai thực hiện Thông báo 31/TB-VPCP ngày 25/2/2021 của Văn phòng Chính phủ 04/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
11 961/UBND-KTN  Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ 03/03/2021 Trần Xuân Hải
12 850/QĐ-UBND Thực hiện Công điện số 163/CĐ-TTg ngày 08/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ 24/02/2021 Lê Trọng Yên
13 809/QĐ-UBND Thực hiện Kế hoạch xây dựng bể bơi trong các trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh 23/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
14 807/CTr-UBND Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021-2025 22/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
15 794/UBND-KGVX Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/2/2021 22/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
16 785/UBND-KTN Xử lý sau thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại huyện Đắk Mil 22/02/2021 Lê Trọng Yên
17 777/UBND-KGVX Chấn chỉnh việc cách ly tại nhà trong phòng chống Covid-19  19/02/2021 Nguyễn Đình Trung
18 761/UBND-KGVX Hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống Covid-19 trong 05 ngày Tết Nguyên Đán năm Tân Sửu 2021 10/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
19 762/UBND-KGVX Hướng dẫn phòng chống Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa và cách ly trẻ em dưới 15 tuổi 10/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
20 715/UBND-TTĐT Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử nhằm phòng, chống dịch COVID-19 09/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh