VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 527/KH_UBND Triển khai Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 04/08/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
2 491/BC-UBND Về việc thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ quân đội và thực hiện nghĩa cụ tham gia công an nhân dân năm 2022 22/07/2021 Hồ Văn Mười
3 475/KH-UBND  Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 19/07/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
4 475/KH-UBND Về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID -19 19/07/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
5 451/KH-UBND Thăm, tặng quà người có công với cách mạng tiêu biểu nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021) 07/07/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
6 445/KH-UBND Thực hiện Chương trình “Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 02/07/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
7 446/KH-UBND Tổ chức các hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 02/07/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
8 439/KH-UBND  Triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 29/06/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
9 441/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 29/06/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
10 434/KH-UBND  Thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021 của các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Đợt 2) 28/06/2021 Lê Trọng Yên
11 417/KH-UBND Kế hoạch về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên và thanh niên tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025 10/06/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
12 413/KH-UBND Thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 10/06/2021 Lê Trọng Yên
13 415/KH-UBND Triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tỉnh Đắk Nông năm 2021 10/06/2021 Trần Xuân Hải
14 398/KH-UBND Triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 03/06/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
15 392/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 02/06/2021 Trần Xuân Hải
16 391/KH-UBND Triển khai Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành “Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 02/06/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
17 389/KH-UBND Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 01/06/2021 Trần Xuân Hải
18 380/KH-BCĐ  Tổ chức Hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 28/05/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
19 376/KH-UBND Vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh năm 2021 27/05/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
20 377/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 14//4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 27/05/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh