VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 42/KH-UBND Đảm bảo tài chính thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021-2030 21/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
2 31/KH-UBND Triển khai thực hiện Bộ luật Lao động 2019 trên địa bàn tỉnh 20/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
3 34/KH-UBND Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 20/01/2021 Trần Xuân Hải
4 28/KH-UBND Thực hiện tăng cường tiết kiệm điện đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ 19/01/2021 Trần Xuân Hải
5 18/KH-UBND Kế hoạch năm An toàn gia thông 2021 12/01/2021 Nguyễn Đình Trung
6 739/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình số 63/CTr-TU ngày 30/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 18/12/2020 Lê Trọng Yên
7 720/KH-UBND Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Đắk Nông năm 2021 10/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
8 707/KH-UBND Kế hoạch triển khai kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 08/12/2020 Trần Xuân Hải
9 679/KH-UBND Thực hiện Đề án tuyên truyển, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk nông 24/11/2020 Nguyễn Đình Trung
10 675/KH-UBND Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 20/11/2020 Lê Trọng Yên
11 666/KH-UBND  Kế hoạch tổ chức Hội nghị giới thiệu, quảng bá hình ảnh và kêu gọi đầu tư du lịch Đắk Nông năm 2020. 17/11/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
12 650/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 05/11/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
13 643/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 30/10/2020 Trần Xuân Hải
14 642/KH-UBND Tổ chức Giải Vô địch Bóng chuyền U23 toàn quốc và Giải Đua thuyền truyền thống Vô địch quốc gia năm 2020 30/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
15 639/KH-UBND Kế hoạch triển khai các hoạt động đáp ứng phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020 - 2021 28/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
16 632/KH-UBND Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2020 22/10/2020 Trần Xuân Hải
17 620/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/10/2020 Trần Xuân Hải
18 622/KH-UBND Tổ chức Phong trào “ Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam” Xuân Tân Sửu năm 2021 19/10/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
19 607/KH-UBND Tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 809-KL/TU ngày 19/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh về phát triển nông nghiệp bền vững theo chuỗi liên kết giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 06/10/2020 Trương Thanh Tùng
20 594/KH-UBND Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Đắk Nông lần thứ V năm 2021-2022 và tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 30/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh