VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 304/Kh-UBND Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 23/04/2021 Nguyễn Đình Trung
2 195/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 14/04/2021 Nguyễn Đình Trung
3 189/KH-UBND Thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 13/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
4 184/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 12/04/2021 Nguyễn Đình Trung
5 181/KH-UBND Tổng thể thực hiện Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021-2030 08/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
6 170/Kh-UBND Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 02/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
7 164/KH-UBND

Triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030

30/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
8 146/KH-UBND Kế hoạch triển khai Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 23/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
9 145/KH-UBND Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 19/03/2021 Trần Xuân Hải
10 142/KH-UBND Tổ chức Giải Quần vợt Vô địch đồng đội Quốc gia năm 2021 18/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
11 137/KH-UBND Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 17/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
12 136/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 16/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
13 129/KH-UBND Thu, nộp và miễn, giảm Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 (Đợt 1) 15/03/2021 Lê Trọng Yên
14 125/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 12/03/2021 Trần Xuân Hải
15 127/KH-UBND Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 - năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 12/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
16 126/KH-UBND Tổ chức Lễ phát động Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh 12/03/2021 Lê Trọng Yên
17 109/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thuế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 04/03/2021 Trần Xuân Hải
18 106/KH-UBND Phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 03/03/2021 Lê Trọng Yên
19 103/KH-UBND  Thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 02/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
20 99/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2030 01/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh