VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 36/GP-UBND  Giấy phép khai thác nước dưới đất  10/12/2020 Lê Trọng Yên
2 35/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 03/12/2020 Lê Trọng Yên
3 34/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản (Công ty TNHH Một thành viên Khai thác khoáng sản Quảng Phú) 18/11/2020 Trần Xuân Hải
4 32/GP-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Trại chăn nuôi heo thịt Phạm Thị Ngọc Phương, khai thác nước dưới đất phục vụ chăn nuôi 09/10/2020 Trương Thanh Tùng
5 33/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 09/10/2020 Trương Thanh Tùng
6 29/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 25/09/2020 Trương Thanh Tùng
7 28/GP-UBND Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 22/09/2020 Trương Thanh Tùng
8 26/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản 16/09/2020 Trương Thanh Tùng
9 25/GP-UBND Giấy phép khai thác nước mặt Hồ chứa nước Đắk Nting 11/09/2020 Trương Thanh Tùng
10 24/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 01/09/2020 Trương Thanh Tùng
11 23/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 25/08/2020 Trương Thanh Tùng
12 22/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 31/07/2020 Trương Thanh Tùng
13 21/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 07/07/2020 Trương Thanh Tùng
14 20/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 25/06/2020 Trương Thanh Tùng
15 19/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 11/06/2020 Trương Thanh Tùng
16 17/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (Công ty TNHH GreenFarm Asia) 25/05/2020 Trương Thanh Tùng
17 16/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản (Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Phước Lộc khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên trong diện tích Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ cát Quảng Phú 4, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) 15/05/2020 Trương Thanh Tùng
18 8/GP-UBND  Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất của Trại chăn nuôi heo Vũ Sơn Tùng 11/03/2020 Trương Thanh Tùng
19 01/GP-UBND Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất của công ty đỗ kim thành 13/01/2020 Trương Thanh Tùng
20 40/GP-UBND Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất của trung tâm y tế huyện Krông Nô 30/12/2019 Trương Thanh Tùng