VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 13/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản 07/06/2021 Lê Trọng Yên
2 09/GP-UBND Giấp phép cho khai thác nước dưới đất 21/05/2021 Lê Trọng Yên
3 06/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 05/05/2021 Lê Trọng Yên
4 07/GP-UBND Giấy phếp hành nghề khoan nước dưới đất 05/05/2021 Lê Trọng Yên
5 36/GP-UBND  Giấy phép khai thác nước dưới đất  10/12/2020 Lê Trọng Yên
6 35/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 03/12/2020 Lê Trọng Yên
7 34/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản (Công ty TNHH Một thành viên Khai thác khoáng sản Quảng Phú) 18/11/2020 Trần Xuân Hải
8 32/GP-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Trại chăn nuôi heo thịt Phạm Thị Ngọc Phương, khai thác nước dưới đất phục vụ chăn nuôi 09/10/2020 Trương Thanh Tùng
9 33/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 09/10/2020 Trương Thanh Tùng
10 29/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 25/09/2020 Trương Thanh Tùng
11 28/GP-UBND Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 22/09/2020 Trương Thanh Tùng
12 26/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản 16/09/2020 Trương Thanh Tùng
13 25/GP-UBND Giấy phép khai thác nước mặt Hồ chứa nước Đắk Nting 11/09/2020 Trương Thanh Tùng
14 24/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 01/09/2020 Trương Thanh Tùng
15 23/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 25/08/2020 Trương Thanh Tùng
16 22/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 31/07/2020 Trương Thanh Tùng
17 21/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 07/07/2020 Trương Thanh Tùng
18 20/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 25/06/2020 Trương Thanh Tùng
19 19/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 11/06/2020 Trương Thanh Tùng
20 17/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (Công ty TNHH GreenFarm Asia) 25/05/2020 Trương Thanh Tùng