VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 201/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2021 19/04/2021 Nguyễn Đình Trung
2 204/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 15 (từ ngày 12/4/2021 đến ngày 18/4/2021) và nhiệm vụ tuần 16 19/04/2021 Phạm Ngọc Tuyển
3 188/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 14 (từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021) và nhiệm vụ tuần 15 13/04/2021 Phạm Ngọc Tuyển
4 179/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 13 (từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021) và nhiệm vụ tuần 14 07/04/2021 Phạm Ngọc Tuyển
5 180/BC-UBND Đánh giá tình hình triển khai Luật hỗ trợ DNNVV năm 2020 và giai đoạn 3 năm 2018-2020 trên địa bàn tỉnh đăk nông 07/04/2021 Trần Xuân Hải
6 165/QĐ-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021 và nhiệm vụ tuần 13 30/03/2021 Phạm Ngọc Tuyển
7 161/BC-BCĐLNATTP Báo cáo kết quả công tác an toàn thực phẩm năm 2020Phương hướng hoạt động năm 2021 29/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
8 147/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021 và nhiệm vụ tuần 12 23/03/2021 Phạm Ngọc Tuyển
9 134/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 08/3/2021 đến ngày 14/3/2021 và nhiệm vụ tuần 11 15/03/2021 Phạm Ngọc Tuyển
10 115/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 01/3/2021 đến ngày 07/3/2021 và nhiệm vụ tuần 10 08/03/2021 Phạm Ngọc Tuyển
11 102/KH-UBND Báo cáo tình hình tiếp nhận, phân phối hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ 02/03/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
12 101/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021 và nhiệm vụ tuần 09 02/03/2021 Phạm Ngọc Tuyển
13 90/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 15/02/2021 đến ngày 21/02/2021 và nhiệm vụ tuần 08 23/02/2021 Phạm Ngọc Tuyển
14 85/BC-UBND Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (đến ngày mùng 5 Tết) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 17/02/2021 Phạm Ngọc Tuyển
15 83/BC-UBND Báo cáo tình hình trước và trong Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (đến ngày mùng 2 Tết) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 13/02/2021 Phạm Ngọc Tuyển
16 80/BC-UBND Báo cáo Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các Sở, Ban, ngành; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố 09/02/2021 Nguyễn Đình Trung
17 78/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021 và nhiệm vụ tuần 06 08/02/2021 Phạm Ngọc Tuyển
18 75/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành về công tác phòng chống Covid-19 07/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
19 74/BC-UBND Tình hình chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 05/02/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
20 68/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021 và nhiệm vụ tuần 05 04/02/2021 Phạm Ngọc Tuyển