VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 528/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 30 (từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021) và nhiệm vụ tuần 31 04/08/2021 Phạm Ngọc Tuyển
2 517/BC-UBND Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2021 02/08/2021 Hồ Văn Mười
3 517/BC-UBND Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2021 02/08/2021 Hồ Văn Mười
4 504/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 29 (từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021) và nhiệm vụ tuần 30 28/07/2021 Phạm Ngọc Tuyển
5 481/BC-UBND Về việc báo cáo Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 28 (từ ngày 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021) và nhiệm vụ tuần 29 20/07/2021 Phạm Ngọc Tuyển
6 480/BC-UBND Về việc báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 20/07/2021 Hồ Văn Mười
7 479/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 20/07/2021 Hồ Văn Mười
8 476/BC-UBND Về việc báo cáo đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 19/07/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
9 460/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 27 (từ ngày 05/7/2021 đến ngày 11/7/2021) và nhiệm vụ tuần 28 14/07/2021 Phạm Ngọc Tuyển
10 450/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 26 (từ ngày 28/6/2021 đến ngày 04/7/2021) và nhiệm vụ tuần 27 07/07/2021 Phạm Ngọc Tuyển
11 438/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 25 (từ ngày 21/6/2021 đến ngày 27/6/2021) và nhiệm vụ tuần 26 29/06/2021 Phạm Ngọc Tuyển
12 436/BC-UBND Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II/2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 28/06/2021 Trần Xuân Hải
13 423/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 23 (từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021) và nhiệm vụ tuần 24 15/06/2021 Phạm Ngọc Tuyển
14 410/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 22 (từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021) và nhiệm vụ tuần 23 09/06/2021 Phạm Ngọc Tuyển
15 390/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 21 (từ ngày 24/5/2021 đến ngày 30/5/2021) và nhiệm vụ tuần 22 02/06/2021 Phạm Ngọc Tuyển
16 369/QĐ-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 20 (từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021) và nhiệm vụ tuần 21 25/05/2021 Phạm Ngọc Tuyển
17 360/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 19 (từ ngày 10/5/2021 đến ngày 16/5/2021) và nhiệm vụ tuần 20 20/05/2021 Phạm Ngọc Tuyển
18 343/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 18 và nhiệm vụ tuần 19 11/05/2021 Phạm Ngọc Tuyển
19 333/BC-UBND Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2020 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 06/05/2021 Lê Trọng Yên
20 328/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 17 05/05/2021 Phạm Ngọc Tuyển