VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo Quy định về hoạt động tư vấn, phản biên và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo “Quy định về hoạt động tư vấn, phản biên và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông”. Để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ, số 2 Phan Kế Bính,phường Nghĩa Tân,thị xã Gia Nghĩa,tỉnh Đăk Nông hoặc gửi qua Email: skhcn@daknong.gov.vn trước ngày 30 tháng 9 năm 2017, để tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành .
Cơ quan dự thảo Sở Khoa học và Công nghệ
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Khoa học và Công nghệ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 20/09/2017
Ngày kết thúc lấy ý kiến 30/09/2017
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 28
Tổng: 56.670.104