VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã xây dựng dự thảo "Quyết định ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”. Để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo. Ý kiến góp ý xin gửi về, địa chỉ: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông, tổ dân phố 4, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông trước ngày 6 tháng 11 năm 2017, để tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành.
Cơ quan dự thảo Ban QL các khu công nghiệp
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Bảo vệ môi trường
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 06/10/2017
Ngày kết thúc lấy ý kiến 06/11/2017
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 56.372.005