Reviews name Lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo Quyết định ban hành giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo “Quyết định ban hành giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”. Để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo Quyết định. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Tài chính, Địa chỉ: 02 Tô Hiến Thành, Khu hành chính Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông hoặc Email: stcdaknong@mof.gov.vn trước ngày 08 tháng 11 năm 2017, để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét ban hành.
Agencies issued Sở Tài chính
Legislation type Quyết định
Categorise Phí, lệ phí
Start date reviews 20/10/2017
End date reviews 08/11/2017
File attach

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 54.576.428