VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo quy định hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1156/UBND-TH ngày 14/3/2018, kèm theo Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 12/3/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết luận Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6 khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021, phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 02/2018; trong đó, có nội dung giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Cơ quan dự thảo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Loại dự thảo Văn bản
Lĩnh vực dự thảo Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 23/03/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 21/04/2018
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 57.101.613